Pred 33 rokmi sa chirurg rozhodol bojovať za odpisovaného pacienta

National Geography vybral túto fotografiu ako najlepšiu fotografiu urobenú v roku 1987 a zdá sa, že na ňu budeme už navždy pamätať. Zobrazuje poľského kardiológa Dr. Zbigniewa Religa, ako sa stará o pacienta po 23 hodinách úspešnej transplantácie srdca. Tento typ postupu sa v tom čase považoval za nemožný, podarilo sa mu však zvýšiť lekársku prax na podstatne vyššiu úroveň.
Dr. Zbigniew Religa bol priekopníkom transplantácie srdca v Poľsku aj napriek tomu, že takáto operácia bola vtedy ešte považovaná za nemožnú. Na unikátnom zábere sa nachádzajú lekár Zbigniew Religa, pacient Tadeusz Zitkevits a v rohu spí unavený asistent. Po 23 vyčerpávajúcich hodinách sa dočkal skvelého záberu aj fotograf Jim Stanfield, ktorý zachytil lekárov úzkostlivý pohľad. „Nikdy som ho nespustil z očí, ani sa mu neotočil chrbtom. To bola tá odmena,“ cituje fotografa National Geographic. Fotograf hľadal záber, ktorý by dokonale vykreslil kritický stav bezplatnej zdravotnej starostlivosti v Poľsku.

Pán, ktorý drží fotografiu je Tadeusz Zitkiewicz a on bol v tom čase operovaným pacientom. O 33 rokov neskôr sa ukázalo, že prežil svojho lekára a dožil sa veľmi vysokého veku.

Legendárny lekár Zbigniew Religa zomrel v marci 2009, po dvojročnom boji s rakovinou pľúc, vo veku 71 rokov.

Pán, ktorý drží fotografiu je Tadeusz Zitkiewicz a on bol v tom čase operovaným pacientom.