Značka: National Geography

Pred 33 rokmi sa chirurg rozhodol bojovať za odpisovaného pacienta

National Geography vybral túto fotografiu ako najlepšiu fotografiu urobenú v roku 1987 a zdá sa, že na ňu budeme už navždy pamätať. Zobrazuje poľského kardiológa Dr. Zbigniewa Religa, ako sa stará o pacienta po 23 hodinách úspešnej transplantácie srdca. Tento typ postupu sa v tom čase považoval za nemožný, podarilo sa mu však zvýšiť lekársku prax na podstatne vyššiu úroveň.