Podľa majiteľa zvernice štát nekoná pri kontaminovanej zveri v okolí Strážskeho!

STRÁŽSKE – Kedy, kto a akým spôsobom vyrieši problém s kontaminovanou zverou v zvernici Orlová v susedstve bývalého štátneho podniku Chemko Strážske, jej majiteľ Jozef Adamík stále nepozná. Kompetentné inštitúcie sa podľa neho vyhovárajú na pandémiu nového koronavírusu a odkazujú ho jedna na druhú.

Mimoriadna situácia, ktorej cieľom bolo urýchliť odstránenie a zneškodnenie sudov obsahujúcich polychlórované bifenyly (PCB) z areálu bývalého štátneho podniku Chemko v Strážskom, bola vyhlásená 22. januára tohto roka.
„Vlani v auguste sme urobili mimoriadny odstrel na podnet regionálnej veterinárnej správy v Michalovciach. Odovzdali sme štyri vzorky. Na základe výsledkov z nich 15. októbra vydala veterinárna správa v Michalovciach nariadenie, ktorým zakázala konzumáciu zveri a produktov z nej a pohyb zveri mimo zvernice, živej či mŕtvej,“ povedal redakcii Korzár majiteľ zvernice Adamík.

Na ploche 500 hektároch lesa žije podľa Adamíka približne 250 kusov muflónej, jelenej a diviačej zveri, pričom odhadom 50 kusov sú nové prírastky. Zver tam je, chová sa, množí sa a nikto nevie, čo bude ďalej,“ hovorí.

Dvakrát listom oslovil krízový štáb, ktorý situáciu rieši, či sa bude kontamináciou zveri zaoberať.

„Odpovedal nám, že to nerieši a riešiť nebude, lebo nebola požiadavka od veteriny,“ dodáva.

Obrátil sa teda na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR, odkiaľ dostal odpoveď, že sa vec rieši.

„V liste uviedli, že riešiť by to mal krízový štáb,“ hovorí.

Adamík: Štát nekoná
Nariadeniu mimoriadneho odstrelu a následnej likvidácie celého chovu by mal podľa Adamíka predchádzať plošný odber vzoriek.
V júni odovzdal na rozbor ďalšie tri vzorky na vlastné náklady. Asi nikoho zo zainteresovaných neprekvapilo, že každý kus mal v tele vysoký obsah PCB.

„Nehovoríme o stovkách prekročených hodnôt, ale o tisícoch. Posledný odber z júna u jelenej zveri vykazuje takmer deväťtisícnásobné prekročenie normy. Kým vlani bolo u jelenej zveri tisíc, teraz je už 9-tisíc. Desať rokov sa zoberáme chovom vo zvernici, je to katastrofa,“ zdôrazňuje.

„Nemôžem urobiť mimoriadny odstrel bez nariadenia veteriny. Celá štátna správa dáva hlavu do piesku,“ dodáva.

Adamík je presvedčený o tom, že likvidáciu celého chovu v kafilérii, jedinej na Slovensku, by mal v plnom rozsahu zaplatiť štát.