Parkovisko odovzdané skôr, pre zvyšnú dlažbu nájdu využitie

HUMENNÉ- Takmer vždy plne vyťažené parkovisko pred mestským úradom má nový vzhľad a počnúc piatkom 15. októbra je opätovne v prevádzke.

Predstavitelia humenskej radnice prišli s podnetom na využitie neporušenej betónovej dlažby z parkoviska pred obchodným reťazcom. Recyklácia stavebného materiálu, jeho zhodnocovanie je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia. Neporušená betónová dlažba je vhodným stavebným materiálom pre ďalšie využitie.

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ, stavebné práce začali v septembri, termín ich ukončenia bol 15. november 2021. Parkovisko tak bolo odovzdané do užívania s mesačným predstihom. Náklady mesta Humenné na rekonštrukciu predstavovali takmer 28 000 eur.

Parkovisko s plochou približne 1 000 m2 je vodopriepustné. Betónová dlažba je síce celá, ale spojovacie škáry sú zasypané pieskom, umožní to vsakovanie vody do podložia. K dispozícii je 42 parkovacích miest, plus 2 miesta vyhradené pre imobilných (s preukazom ZŤP).
Na zrekonštruovanom parkovisku boli použité iba celé kusy (alebo dorezy) betónovej dlažby. Dve kopy ešte zvýšili, ale určite nájdu svoje nové a vhodné využitie.

„Pracujeme s dvoma variantami využitia recyklovanej dlažby. Prvá alternatíva sú tri vstupy k bytovému domu na Dobrianskeho ulici, kde prebieha rekonštrukcia chodníka. Využitím betónovej dlažby by došlo k zarovnaniu vstupu do bytového domu od novovybudovaného chodníka. Druhou alternatívou je vznik chodníka k materskej škole v lokalite Podskalka,“ konštatoval Ján Kondáš z Odboru územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene.