Okrúhle výročie: 120 rokov humenského železného pamätníka

HUMENNÉ – V roku 2020 si nielen Humenčania, ale aj priaznivci regionálnej histórie pripomenú okrúhle výročie výnimočného Valaškovského alebo tiež Laboreckého mosta v Humennom. Pôvodne cestný most cez rieku Laborec, bol postavený v roku 1900 na objednávku župy podľa projektu Maďarskej kráľovskej stavebnej kancelárie v Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom v dnešnom Maďarsku) pod dozorom hlavného kráľovského inžiniera Deszó Hönscha a kráľovského inžiniera Ignáca Czakó. Priehradový most s dolnou mostovkou založený na základoch jedného piliera a spevnenými základmi brehov rieky má celkovú dĺžku 62,40 m a šírku 5,98 m. Oceľová konštrukcia bola vytvorená pomocou tzv. „horúcej“ technológie spájania nitmi.

Hornú – oceľovú časť mosta tvoria dve polia mostovky a konštrukcie mosta; mostovku tvoria plnostenné nosníky v tvare „I“, konštrukcia mosta pozostáva zo segmentových postranných priehradových oblúkov a zábradlia, na ktorom sú zachované dve kovové nápisové tabule s maďarským textom – jedna sa viaže k okolnostiam vzniku mosta spolu s rokom jeho výstavby, druhá udáva názov stavebnej firmy a mená konštruktérov mosta.
Most je zachovaný takmer v autentickej podobe – zachovaná je hmota mosta, mostovka s pilierom, nábehy mosta (spevnené brehy rieky), slohový výraz konštrukcií, materiálové a konštrukčné riešenie mosta i pôvodné remeselné a konštrukčné prvky a detaily (nosníky, oblúky, zábradlia).
Architektonickým a technicko-konštrukčným riešením je most podstatným hmotným dokumentom a výpoveďou o vývoji mostného staviteľstva na začiatku 20. storočia – ako príklad konštrukčného riešenia mostových nitovaných konštrukcií a tým je nositeľom predovšetkým historickej, urbanistickej, architektonickej a technickej pamiatkovej hodnoty.

2. júna 2017 bol Valaškovský most oficiálne zapísaný Pamiatkovým úradom SR do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok Slovenska ako nositeľ cenného autentického odkazu minulosti.
Pri príležitosti osláv 700. výročia mesta Humenné (v roku 2017), sa humenská samospráva rozhodla, že most medzi Národné kultúrne pamiatky uvedú v rámci osláv Pamätných dní 15. septembra 2017.

Valaškovský most, medzi domácimi už známy aj ako Most lásky, bol postavený v roku 1900 na mieste pôvodného dreveného mosta. Keďže rieka Laborec odjakživa rozdeľovala Humenné na dve polovice, Valaškovský most bol reálnou spojnicou severného a južného konca mesta. Nielen Humenčania sa tak mohli dostať do centra aj zo vzdialenejších kútov mestečka či z okolia. Stavba Valaškovského mosta bola veľkou historickou udalosťou a jeho výroba, na ktorej sa podieľali maďarskí inžinieri, doslova umeleckým kumštom. Bol postavený „horúcou“ technológiou spájania nitmi, čo v praxi znamená, že práce na konštrukcii mosta robili ručne za tepla. V malých vyhniach „nahrievač“ najprv nahrieval nity. Žeravý nit potom veľkými kliešťami podal podávačovi, ktorý strčil nit do otvoru a z druhej strany. Ďalší robotník veľkým, dvojkilovým kladivom pologuľovitým otvorom v strede búchal po ňom dovtedy, kým nevyformoval hlavičku nitu a pritiahol tak vlastne plech k plechu. Podávač všetko z druhej strany istil kladivom. Bola to veľmi náročná práca. Robotníci takto za deň dokázali vytvoriť až dvesto nitov.

Možno pripomenúť, že rovnakou technológiou bola postavená aj Eiffelova veža v Paríži, či legendárny parník Titanic. Takže Valaškovský most možno právom považovať za unikát a „slovenského brata“ týchto výnimočných a celosvetovo známych stavieb.