Značka: Valaškovský most

Okrúhle výročie: 120 rokov humenského železného pamätníka

HUMENNÉ – V roku 2020 si nielen Humenčania, ale aj priaznivci regionálnej histórie pripomenú okrúhle výročie výnimočného Valaškovského alebo tiež Laboreckého mosta v Humennom. Pôvodne cestný most cez rieku Laborec, bol postavený v roku 1900 na objednávku župy podľa projektu Maďarskej kráľovskej stavebnej kancelárie v Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom v dnešnom Maďarsku) pod dozorom hlavného kráľovského inžiniera Deszó Hönscha a kráľovského inžiniera Ignáca Czakó.