Odvrátená tvár internetu

ZEMPLÍN – Počítače  a internet rozvíjajú u detí a mládeže ich osobnosť, obzor a pomáhajú pri plnení úloh, ktoré ukladá škola. Na jednej strane je počítač veľkým pomocníkom, ale na strane druhej môže aj škodiť, niekedy dokonca aj ohroziť život. S príchodom sociálnych sieti sa to ešte znásobilo.

Sociálne siete hrajú dôležitú úlohu v životoch miliónov ľudí. Navždy zmenili spôsob komunikácie a sociálnej interakcie. Podmanili si nielen mladú generáciu, ale aj starších. Poskytujú mnoho nástrojov pre výmenu informácií, zážitkov medzi priateľmi, kolegami alebo rodinou. Milióny ľudí denne zasielajú a vymieňajú si nespočetné kvantum správ, emailov, fotiek či videí.
Odbor počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru  v poslednom polroku zaznamenal nárast prípadov, kedy deti už vo veku cca 6 – 12 rokov, zdieľajú prostredníctvom najznámejších sociálnych sietí a platforiem na zdieľanie obsahu vlastné fotografie a videá, ktoré majú znaky detskej pornografie.

Deti na fotografiách a videách vystavujú svoje odhalené telo. Nie je zrejmé, že by bola pri fotení alebo natáčaní prítomná dospelá osoba. Niektoré prípady evokujú situáciu, že deti napodobňujú správanie a teda obsah, s ktorým sa v prostredí internetu mohli stretnúť alebo ich mohla iná osoba z prostredia sociálnych sietí na takéto konanie nabádať.

Ako informoval mjr. JUDr. Mgr. Daniel Džobanik, vedúci oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Prešov,  okrem toho, že takto zverejnený obsah má znaky trestného činu rozširovania materiálu s obsahom detskej pornografie, môže dôjsť i k opätovnej viktimizácii týchto detí v budúcnosti, kedy sa môžu vďaka takto zverejneným materiálom stať obeťami vydierania, šikanovania, zosmiešňovania a podobne. Ak sa raz niečo zverejní v online priestore, už to nikdy nie je možné odtiaľ natrvalo odstrániť a zastaviť ďalšie šírenie.

Naučte sa predchádzať nebezpečenstvám, ktoré môžu hroziť. Často sa stáva, že internetová komunikácia nám nahrádza osobnú komunikáciu a stretnutia a kvôli internetu zanedbávame svoje povinnosti nielen dospelí, ale aj  deti.

Čo vy na to rodičia /dospelí/? Máte čas strávený vašim dieťaťom na internete pod kontrolou?

  • všímajte si svoje dieťa
  • komunikujte s nimi aj na túto tému
  • venujte zvýšenú pozornosť tomu, ako trávia deti čas v online priestore, s kým komunikujú a aké obsahy zdieľajú online
  • skontrolujte deťom v zariadeniach, ktoré používajú (smartfóny, tablety, notebooky, osobné počítače dátové úložiská – galérie) fotografie a videá (ich obsah)

(red)