Čakajú nás prvé spojené komunálne voľby s voľbami do VÚC

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – S prípravami na prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov na jeseň 2022 začal Štatistický úrad (ŠÚ) SR už v priebehu predchádzajúceho roka. Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek  podčiarkujúc náročnosť výzvy, ktorú spojené voľby predstavujú.

Poukázal na skutočnosť, že samotné komunálne voľby, rozhodujúce o voľbe zástupcov takmer 3000 samospráv sú z hľadiska realizácie a spracovania výsledkov najnáročnejšie spomedzi všetkých druhov volieb.

„Teraz súčasne budeme voliť predsedov a poslanecké zbory ôsmich samosprávnych krajov. Bude to náročné, pretože pôjde o sumarizáciu výsledkov pre dve odlišné volebné štruktúry,“ upozorňuje Ballek.

Vysvetľuje ďalej, že volebné okrsky budú spoločné. „Pre komunálne voľby sa však výsledky zosumarizujú v obci/meste a následne v 50 okresných volebných komisiách. Pre krajské voľby sa okrskové výsledky spracujú v približne 100 obvodných komisiách,“ objasňuje predseda ŠÚ SR.

K poskytnutiu rýchlych a prehľadných priebežných a definitívnych výsledkov má prispieť integrovaný volebný systém, ktorý pred každými voľbami prechádza vylepšeniami a revíziami. „V prvom štvrťroku 2022 zapracujeme zmeny, ktoré vyplynuli zo schválenej novely volebného zákona a začne sa príprava veľmi dôležitého zaškoľovanie zástupcov obcí a miest,“ avizuje Ballek. Predseda ŠÚ SR pripomína, že novelizovaný volebný zákon zavádza povinne elektronické spracovanie a zasielanie volebných zápisníc, odpadne teda čakanie na fyzické preberanie dokumentov.  Elektronizácia skráti celkový čas spracovania, zníži i výskyt chýb pri vypĺňaní zápisníc. Na druhej strane zmena zvýši už aj tak nesmierne vysoké nároky na presnosť priebežných výsledkov.