Obmedzme používanie jednorázových plastov, vyzývajú spotrebitelia

BRATISLAVA – Témou Svetového dňa práv spotrebiteľov 2021 je „boj proti znečisteniu plastmi“. Cieľom je zvýšiť povedomie o udržateľnej spotrebe a postupoch zameraných na výrobu a spotrebu plastov, ktoré predstavujú veľký problém v znečisťovaní životného prostredia.
“Plast je síce veľmi užitočný materiál v našom každodennom živote, ale spotreba a výroba plastov na jedno použitie, je neudržateľná“ uviedol riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak.

Udržateľná spotreba. Priorita spotrebiteľskej politiky EÚ
Európska komisia zverejnila 13. novembra 2020 strategický dokument „Nová spotrebiteľská agenda“, ktorým sa ustanovuje viacročný rámec pre rozvoj spotrebiteľskej politiky v Európskej únii. Medzi kľúčové oblasti patrí „zelený prechod“, tj kroky k udržateľnej výrobe a spotrebe, podpora
zvyšovania povedomia o ekologicky šetrných výrobkoch a službách a ďalšie vzdelávanie spotrebiteľov v tejto oblasti.
Na úrovni Európskej únie sa prijíma niekoľko opatrení na obmedzenie výroby a spotreby plastov. Medzi ne patrí Európska stratégia pre plasty, dobrovoľný záväzok 70 spoločností a profesijných združení zvýšiť podiel recyklovaných plastov zo 4 miliónov ton v roku 2016 na 10 miliónov ton v roku 2025.

EÚ proti plastom
Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve uvádza, že je potrebné riešiť neustále zvyšovanie znečistenia plastovými odpadmi a úniku do životného prostredia, najmä do morského prostredia, aby sa dosiahla skutočná obehová životnosť plastov. Táto stratégia EÚ je krokom k vytvoreniu obehového hospodárstva, v ktorom sú pri navrhovaní a výrobe plastov a výrobkov z nich plne rešpektované požiadavky na ich opätovné použitie, opravy a recykláciu a pri vývoji a propagácii udržateľnejších materiálov.
Jedným z krokov je zákaz uvádzania vybraných plastových výrobkov na jedno použitie na trh od júla tohto roka.