Spotrebitelia žiadajú obmedziť používanie jednorázových plastov

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Témou Svetového dňa práv spotrebiteľov 2021 je „boj proti znečisteniu plastmi“. Cieľom je zvýšiť povedomie o udržateľnej spotrebe a postupoch zameraných na výrobu a spotrebu plastov, ktoré predstavujú veľký problém v znečisťovaní životného prostredia.

“Plast je síce veľmi užitočný materiál v našom každodennom živote, ale spotreba a výroba plastov na jedno použitie, je neudržateľná“ uviedol riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak.

Udržateľná spotreba. Priorita spotrebiteľskej politiky EÚ
Európska komisia zverejnila 13. novembra 2020 strategický dokument „Nová spotrebiteľská agenda“, ktorým sa ustanovuje viacročný rámec pre rozvoj spotrebiteľskej politiky v Európskej únii. Medzi kľúčové oblasti patrí „zelený prechod“, t.j kroky k udržateľnej výrobe a spotrebe, podpora zvyšovania povedomia o ekologicky šetrných výrobkoch a službách a ďalšie vzdelávanie spotrebiteľov v tejto oblasti. Na úrovni Európskej únie sa prijíma niekoľko opatrení na obmedzenie výroby a spotreby plastov. Medzi ne patrí Európska stratégia pre plasty, dobrovoľný záväzok 70 spoločností a profesijných združení zvýšiť podiel podiel recyklovaných plastov zo 4 miliónov ton v roku 2016 na 10 miliónov ton v roku 2025.

Ilustračné foto

EÚ proti plastom
Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve uvádza, že je potrebné riešiť neustále zvyšovanie znečistenia plastovými odpadmi a úniku do životného prostredia, najmä do morského prostredia, aby sa dosiahla skutočná obehová životnosť plastov.
Táto stratégia EÚ je krokom k vytvoreniu obehového hospodárstva, v ktorom sú pri navrhovaní a výrobe plastov a výrobkov z nich plne rešpektované požiadavky na ich opätovné použitie, opravy a recykláciu a pri vývoji a propagácii udržateľnejších materiálov.
Jedným z krokov je zákaz uvádzania vybraných plastových výrobkov na jedno použitie na trh od júla tohto roka.

Prestanú používať “reklamné” plasty
Spotrebiteľské Centrum sa zaviazalo redukovať používanie reklamných plastov na jedno použitie. “Chceme ísť slovenským spotrebiteľom príkladom preto propagačné materiály z jednorázových plastov sme nahradili ekologickými. Udržateľnosť je vecou osobnej zodpovednosti každého spotrebiteľa, nie legislatívy” vyhlásil Antoňak. Najväčšia spotrebiteľská organizácia na Slovensku už v minulosti prestala používať tlačené reklamné materiály či vizitky a digitalizovala procesy poskytovania všeobecne prospešných služieb verejnosti. Spotrebiteľské Centrum dnes nevytvára žiaden papierový odpad a iba na poskytovanie niektorých služieb vyžaduje jeden list papiera.

Obmedziť produkciu plastového odpadu môžeme všetci
Proti znečisteniu plastmi môže každý spotrebiteľ už dnes. Riadiť sa môže odporúčaniami modelu odpadového hospodárstva 7R:
Replace – výmenou jednorázových plastov za opakovane použiteľné
Rethink – kúpou bezobalových výrobkov
Refuse – odmietnutím použitia jednorázových plastových pohárov, obalov na jedlo
Reduce – znížením plastovej stopy, používaním opakovateľne použiteľných plastových výrobkov
Reuse – využívaním plastov v iných oblastiach
Recycle – správnou recykláciou plastov
Repair – opravou výrobkov a ich opätovným používaním

Svetový deň práv spotrebiteľov
Od roku 1983 sa 15. marec oslavuje ako Svetový deň práv spotrebiteľov. Je to príležitosť každoročne upriamiť pozornosť na základné práva všetkých spotrebiteľov, na rešpektovanie ich potrieb a na ich ochranu. Svetový deň práv spotrebiteľov je príležitosťou upriamiť pozornosť na základné práva všetkých spotrebiteľov a na ich rešpektovanie a ochranu. Zároveň sa poukazuje na nekalé obchodné praktiky a sociálnu nerovnosť, ktoré podkopávajú práva spotrebiteľov.
Dátum 15. marca si zvolil na pamiatku prejavu amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho pred Kongresom USA 15. marca 1962, v ktorom po prvýkrát formuloval štyri základné práva spotrebiteľa:

● – právo na bezpečnosť,
● – právo byť informovaný,
● – právo voľby,
● – právo byť vypočutý.

Svetový deň práv spotrebiteľov organizuje Consumer International, globálna federácia spotrebiteľských organizácií založená v roku 1960, ktorá slúži ako nezávislý a vplyvný hlas pre spotrebiteľov.