Nové multifunkčné ihrisko

MICHALOVCE – Mesto Michalovce získalo z Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 finančný príspevok vo výške 37 000 eur na projekt Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi na Základnej škole, J. A. Komenského 1. 

Na financovaní sa mesto podieľalo sumou 27 985,57 eur. Cieľom projektu bolo podporiť mládežnícky šport a zatraktívniť ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov mesta.

Viacúčelové športové zariadenie vytvorilo nové možnosti pre  športovú činnosť rôzneho charakteru, najmä minifutbal, tenis, volejbal, bedminton, nohejbal a hádzaná. Ihrisko je miestom, ktoré ponúka možnosti na realizáciu vyučovacích hodín telesnej výchovy, poslúži na voľnočasové aktivity, súťaže rôzneho športového charakteru, športové akcie aj pravidelné tréningy športovej prípravy žiakov a mládeže. Všestranne využiteľné ihrisko bezpochyby prispeje k zmysluplnému využitiu mimoškolského a voľného času detí žijúcich v blízkosti školy, k ich fyzickému rozvoju a procesu začleňovania sa do sociálnej skupiny i spoločnosti. Zároveň pozitívne ovplyvní ďalší dôležitý faktor, a tým je prevencia a boj proti kriminalite.

Multifunkčné ihrisko bolo dokončené koncom roka 2019. Pre situáciu, ktorú sme prežívali v súvislosti so šírením koronavírusu, bolo ihrisko skolaudované až tento rok v máji.
Pevne veríme, že teraz, keď sa život pomaly vracia do bežných koľají, ihrisko poteší všetkých priaznivcov športu.