Národná kultúrna pamiatka bude centrom kultúrneho diania a umenia

MICHALOVCE – Samospráva mesta uspela svojím projektom s názvom Umením búrame hranice v programe cezhraničnej spolupráce 2014 – 2020 Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine. V rokoch 2019 až 2021 bude zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka Zlatý býk. V jej priestoroch vznikne mestská galéria a moderné turistické informačné centrum.

Vďaka projektu Through Art we Ruin Borders prejde rekonštrukciou predná časť budovy Zlatý býk. Po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania bola s víťaznou firmou Reinter, s.r.o., podpísaná zmluvu o dielo a 6. apríla bolo odovzdali stavenisko.
Firma pracovala aj počas núdzového stavu vyhláseného vládou SR pre COVID -19. Boli realizované búracie práce, prehĺbený suterén, kde bude vytvorený depozitár obrazov.
V suteréne bolo zrealizované otlčenie omietok, injektáž a izolácia stien, spevnenie základov podbetónovaním a pribetónovaním. Na prízemí boli vybúrané priečky, podhľady, vysekané otvory a vymurované nové priečky.
Ako informuje michalovská radnica na svojom webe, ukončenie stavebných prác predpokladajú už v novembri 2020.

V súčasnosti prebieha verifikácia verejného obstarávania na vybavenie a zariadenie priestorov budúcej galérie a turistického informačného centra, po vysúťažení bude v novozrekonštruovaných priestoroch inštalovaný kamerový systém, galerijný systém, nábytok, ozvučenie, prezentačný systém a potrebné IKT vybavenie.

Galériu a turistické informačné centrum by chceli otvoriť začiatkom roku 2021. Počas celého roka 2021 a v rámci projektu sa budú v nových priestoroch realizovať cezhraničné podujatia v oblasti umenia a kultúry – cezhraničné výstavy výtvarného a sochárskeho umenia, stretnú sa tam umelci zo zúčastnených krajín na maliarskych a sochárskych sympóziách, budú prebiehať cezhraničné Otvorené tvorivé dielne pre obyvateľov a návštevníkov regiónu, v ktorých lektori zo susednej krajiny predstavia kúsok svojej histórie, naučia záujemcov historické regionálne techniky a inovatívne výtvarné techniky.

Zástupcovia michalovskej radnice sú presvedčení, že sa im realizáciou projektu podarí zachrániť jednu z najkrajších budov v meste, dať jej zmysluplnú funkciu, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými a informačnými formami.