Motoristom pribudne 160 ďalších parkovacích miest

HUMENNÉ – Stred pracovného týždňa (streda 10.11.) znamenal kontrolný deň stavieb, ktoré sa v rámci mesta realizujú. Primátor Miloš Meričko ich navštívil sedem, stretol sa aj so zhotoviteľmi. Úvod pracovného výjazdu patril odstavným plochám. V Humennom ich dovedna pribudne 160 zo zatrávňovacích tvárnic z betónu, ktoré boli použité na šiestich objektoch o rozlohe 1 750 metrov štvorcových.

Ako informovala radnica na webe mesta, prvou zastávkou bolo parkovisko (II. etapa) medzi Detskou poliklinikou a Základnou školou Jána Švermu. Aktuálne tam prebiehajú zemné práce. Vznikne 34 nových parkovacích miest pre kolmé státie osobných automobilov, z toho tri miesta pre imobilných. Súčasťou projektu je nový 65 metrov dlhý chodník zo zámkovej dlažby, ktorý umožní prístup do areálu školy i budovy denného centra.

Ďalej sa pokračovalo na Sídlisko pod Sokolejom – na Košickej ulici. Obyvatelia budú mať k dispozícii až 98 parkovacích miest. Pozdĺž miestnej komunikácie budú slúžiť nové odstavné plochy (26 šikmé parkovanie) s novým 70-metrovým chodníkom smerom k autobusovej zastávke zo zámkovej dlažby. Rozšírenie pôvodnej parkovacej plochy zabezpečilo ďalších 72 miest pre kolmé parkovanie prakticky z troch strán.

„Naše aktivity sa nesústreďujú len vo volebnom roku, investičné akcie realizujeme priebežne aj napriek koronakríze a nie veľmi priaznivému obdobiu z ekonomického aj spoločenského hľadiska. Viacero projektov je už tesne pred dokončením. Ide hlavne o rozšírenie parkovacích miest v rozptyle mesta,“ ozrejmil primátor mesta Miloš Meričko.

Parkovisko na sídlisko III, Třebíčska ulica (pri Rybáriku) – je už dokončené, rozšírené aj s novou organizáciou státia. V prípade 7 parkovacích miest vymenili na výmere 100 metrov2 nepriepustné podložie za priepustné . K dispozícii je tiež 12 miest pre kolmé státie.

Sídlisko II, Dobrianskeho ulica (pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda) – vybudovanie novej odstavnej plochy. 9 miest pre pozdĺžne státie popri miestnej komunikácii a stojiska pre nádoby na komunálny odpad. Pribudol nový, 147 metrov dlhý chodník pred bytovými domami 1, 3, 5 a 13, 15, 17. Obnovou prešla miestna komunikácia a prístupy ku vchodom 1, 3, 5, kde opäť ekologicky využili dlažbu z obchodného reťazca.