Mladí ľudia potrebujú prácu, bývanie a slobodu na realizáciu svojich plánov a záujmov.

To všetko im v Humennom chýba.

Blížia sa komunálne voľby a naše schránky sa opäť zapĺňajú letákmi plnými predvolebných sľubov. Sľubuje sa všetko možné i nemožné. Väčšinou predvolebné sľuby sú zamerané na staršiu generáciu a smerujú k tomu, ako jej spríjemniť jeseň života. Je to správne. Naši otcovia i dedovia si to za odvedenú prácu naozaj zaslúžia. Zabúdať však nesmieme ani na mladých ľudí, ktorí by v našom meste chceli zostať žiť a tu si aj založiť svoje rodiny. K tomu však potrebujú dostatok pracovných príležitosti. A tých je žiaľ nedostatok. Veď do mesta za uplynulé obdobie neprišiel žiaden investor. A tak mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, lebo naše mesto už ich nedokáže uživiť.
Pripomína mi to veľkú hospodársku krízu z uplynulého storočia.

Mgr. et. Mgr. Luciána Hoptová, PhD.

 

Okrem práce však mladým ľuďom chýbajú aj nájomné byty. Za uplynulé funkčné obdobie sa v meste nepostavil ani jeden. Aj keď pred minulými voľbami sa aj v tejto oblasti veľmi veľa nasľubovalo.
No a načo je však mladá generácia najviac citlivá, je to sloboda slova a vhodné podmienky na realizáciu svojich plánov, záujmov, či snov.
A toto v Humennom chýba mladým ľuďom azda najviac. Veď mať iný názor na veci verejné, vôbec neznamená, že mladí ľudia chcú škodiť svojmu mestu.
Jednoducho mladá generácia, ktorá je vzdelanejšia, čo je logické, vidí riešenie viacerých problémov mesta svojimi očami. Treba s ňou diskutovať a nie ju okrikovať. Lebo či chceme alebo nechceme, aká bude budúcnosť Humenného v mnohom bude závisieť práve od mladých ľudí. Preto vytvorme im také podmienky, aby tu mohli zostali žiť a pracovať, ale aby sa tu cítili aj slobodne a dôstojne.
Nerobme z mladých ľudí strašiakov len preto, že možno majú iné politické názory, než tí, ktorí vládnu nášmu mestu.

Mgr. et. Mgr. Luciána Hoptová, PhD.
vysokoškolská učiteľka a kandidátka na poslankyňu MsZ


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.