Michalovce sa uchádzajú o titul Európske mesto športu 2019

MICHALOVCE – Zástupcovia Michaloviec zaslali 10. júla 2018 svoju žiadosť na získanie titulu Európske mesto športu 2019, Gianimu Lupattelli prezidentovi ACES EUROPE do Bruselu. Na základe tejto iniciatívy, záverov z úvodnej návštevy jedného z komisárov a po splnení ďalších podmienok, sa rozhodli komisári ACES EUROPE uskutočniť záverečnú vizitáciu mesta Michalovce, v dňoch 5. až 7. novembra 2018, aby preverili pripravenosť mesta na získanie titulu Európske mesto športu 2019.

Mesto Michalovce sa usiluje šport v našom meste neustále rozvíjať, skvalitňovať a finančne podporovať športové odvetvia. Budujeme a modernizujeme športovú infraštruktúru nielen pre potreby vrcholových športovcov, ale osobitne pre mládež, hlavne na školách, ale i na verejných priestranstvách s cieľom, aby možnosť aktívneho športovania bola dostupná pre všetkých, bez ohľadu na vek, alebo pohlavie. Mesto finančne prispieva na činnosť športových klubov v meste, osobitne tých, ktoré majú mládežnícku základňu, ale i tých, ktoré sú reprezentantmi mesta vo všetkých súťažiach.
Šport popritom propagujeme, upozorňujeme na úspechy jedincov i športových kolektívov, ktoré za to aj rôznymi formami oceňujeme, čím hlavne mladým ľuďom ponúkame a predstavujeme vzory hodné nasledovania. Aby bol záujem o aktívne športovanie ešte väčší, organizujeme celý rad športových súťaží pre všetky vekové skupiny našich občanov a radi tiež vítame, keď naše mesto môže byť dejiskom najvyšších republikových podujatí i športových podujatí medzinárodného významu.

Všetky tieto skutočnosti nás napĺňajú hrdosťou na športový život i športový duch, ktorý v meste je, napĺňajú nás aj optimizmom vo vzťahu k jeho budúcnosti, čo je jedným z dôvodov, že sa uchádzame o titul Európske mesto športu 2019.

Získať tento titul znamená medzinárodné uznanie, zviditeľnenie mesta, zvýšenie úrovne športu a cestovného ruchu, zaradenie mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi jej členmi, podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti športu v priebehu roka a získanie možnosti zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s ďalšími mestami EÚ.

Pre získanie titulu Európske mesto športu sa uskutočnili prvé kroky v uplynulých mesiacoch. Primátor mesta privítal 6. septembra na mestskom úrade Lukáša Vorela, ktorý je členom predstavenstva ACES Europe, organizácie, ktorá pracuje pri Európskej únii v Bruseli. Táto organizácia rozhoduje o udelení titulu Európske mesto športu. Na spoločnom stretnutí prerokovali ďalšie kroky.

Ilustračné foto: Michalovská radnica

V budúcom týždni, od 5. do 7. novembra, privítame v Michalovciach komisárov z ACES Europe ku kandidatúre na Európske mesto športu 2019. Počas návštevy komisári navštívia viaceré športoviská a športové aktivity v našom meste. V utorok 6. novembra, primátor mesta privíta delegáciu k Európskemu mestu športu na mestskom úrade. Nasledovať bude otvorenie športového podujatia pre deti z materských škôl „Vyber si svoj šport“ v športovej hale Gymnázia P. Horova. Delegácia navštívi tréning HK Iuventa Michalovce v Chemkostav Aréne a Základnú školu so športovými triedami na Ulici okružnej. V stredu, 7. novembra v prítomnosti delegátov ACES, podpíše prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút a primátor mesta Viliam Zahorčák Memorandum o výstavbe tréningovej hokejovej haly v Michalovciach. V zasadačke mestského úradu sa potom uskutoční prezentácia nášho mesta ku kandidatúre na Európske mesto športu na rok 2019 a tlačová konferencia.

Získanie titulu Európske mesto športu by prispelo k zvýšeniu úrovne športových klubov a podujatí, ktoré v meste už existujú. Vytvorili by sa ďalšie a hlavne nové podnety, vďaka ktorým sa budú vytvárať väčšie možnosti pre športovanie čo najväčšieho okruhu Michalovčanov i návštevníkov nášho mesta.
Titul Európske mesto športu 2019 by prispel k tomu, že v našom meste budú žiť zdraví a optimizmom naplnení ľudia, pretože šport práve toto vo svojej podstate ponúka a umožňuje.