Ľudia v našom živote

Ľudia prichádzajú do našich životov pre nejakú príčinu na určité obdobie alebo na celý život. Ak ich budeme vedieť odlišovať, tak sa naučíme, čo je potrebné urobiť pre nich.

PRÍČINA
Ak sú niektorí v našom živote pre nejakú príčinu, tak je to vlastne vyjadrením našej potreby.
Prišli, aby nám pomohli vyriešiť nejaký problém, prišli nám poradiť a podporiť nás vo fyzickej, emočnej alebo duševnej stránke. Nám sa môže zdať, že nám ich poslalo samé nebo a ono to skutočne urobilo. Sú tu preto, lebo ich my potrebujeme, aby tu boli. Neskoršie, keď sa už náš problém vyriešil alebo prišiel čas nechať zvyšok problému na nás samotných, tak táto osoba urobí alebo povie niečo, čo ukonči náš vzájomný vzťah. Niekedy tieto osoby zomrú. Niekedy jednoducho odídu.
My si však musíme uvedomiť to, že náš problém je vyriešený, naša potreba sa uspokojila a teda ich účasť v našom živote sa skončila. Naša modlitba bola vypočutá, teraz už musíme vstať a ísť sami, bez ich pomoci.

OBDOBIE
Niektorí ľudia sú v našich životoch na určité obdobie. Naša cesta životom nám ich poslala len na určité obdobie. Väčšinou sa navzájom od seba niečo naučíme, zažijeme niečo super, dobre sa spolu zasmejeme, naučíme sa pomáhať si.
Títo ľudia nás väčšinou naučia niečo, čo sme nevedeli alebo nás prinútia vyskúšať niečo, čo sme ešte v živote neurobili. Obvykle zažijeme s týmito ľuďmi veľa zábavy,  avšak  je to  na určité obdobie…

CELÝ ŽIVOT
Celoživotné vzťahy nám dávajú celoživotné lekcie. Musíme týmito lekciami postupne prechádzať a nimi budovať tento vzťah, aby mal dobré základy.
Dôležité je učiť sa z týchto lekcií, milovať túto osobu a uvádzať do praxe to, čo sme sa naučili vo všetkých ostatných našich vzťahoch, vo všetkých oblastiach nášho života.
Je smutné, že láska je slepá, ale priateľstvo nie je. Priateľstvo je jasnovidec.
Ďakujem za to, že ste súčasťou môjho života bez ohľadu na to, či ste tu pre nejakú príčinu alebo na nejaké obdobie alebo na celý život.

Autor: neznámy