Komunálne voľby 2018 sa uskutočnia začiatkom novembra

ZEMPLÍN – komunálne voľby by mali byť 3. alebo 10. novembra. TASR to vypočítala na základe volebného zákona, podľa ktorého, voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia.
Minulé komunálne voľby sa konali 15. novembra 2014. Do 15. novembra teda musia byť zvolení noví primátori, starostovia a obecní poslanci. Voľby vyhlasuje predseda NR SR najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Oficiálny termín zatiaľ určený nie je.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať.

Základné informácie:

  • za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov.
  • vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.
  • Voľba je jednokolová.
  • Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.
  • Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.
  • Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.