Iniciatíva Troch morí podporuje projekt Via Carpatia

PREŠOV – Prehlbovanie už existujúcej spolupráce a nadviazanie nových oblastí medzi členskými štátmi Európskej únie zo strednej a východnej Európy bol cieľ Fóra regiónov Iniciatívy Troch morí, ktorá sa konala 3. júla v Jasionke. Podujatia pod patronátom prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu sa zúčastnili stovky hostí. Pozvanie maršálka Podkarpatského vojvodstva Wladyslawa Ortyla prijal aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Iniciatíva Troch morí je kooperačná platforma 12-tich krajín Európskej únie, nachádzajúcich sa medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom. Zámerom je posilniť spoluprácu stredoeurópskych štátov v energetike, digitalizácii a dopravnej infraštruktúre. Neformálny projekt iniciovalo v roku 2015 Chorvátsko spolu s Poľskom. „Ide o novú a dôležitú etapu vo vývoji iniciatívy Troch morí, ktorú vítam s veľkou radosťou a vďačnosťou. Po stretnutí s Fórom regiónov otvárame novú kapitolu tejto spolupráce, jej miestny a cezhraničný rozmer. Ide o dôležitý krok pre budovanie súdržnosti a uskutočnenie spoločných plánov,“ uviedol na otvorení prezident Poľskej republiky Andrzej Duda.
Hosťami fóra boli predstavitelia poľskej vlády, parlamentu, vojvodstva, veľvyslanci i zástupcovia Českej republiky, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska a Maďarska.
„Je pre nás cťou, že môžeme byť hostiteľmi tohto fóra. Naša geografická poloha a potenciál nás predurčujú k iniciácii spolupráce v tejto oblasti. Je dobré, že táto regionálna politika sleduje národnú politiku. Organizácia tejto akcie je preto významným príspevkom k doterajším aktivitám a zvyšuje ich skutočný rozmer v rámci regionálnej spolupráce, najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry,“ povedal maršálek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl.
Jednou z najviac diskutovaných tém medzinárodnej konferencie bol projekt Via Carpatia. Vybudovanie medzinárodného cestného koridoru a prepojenie siedmich krajín je modelovým príkladom spolupráce medzi štátmi 3SI – Iniciatívy troch morí vrátane Slovenska a konkrétne i Prešovského samosprávneho kraja.

Delegácia PSK s maršálkom Podkarpatského vojvodstva Wladyslawom Ortylom a veľvyslancom SR v Poľsku Dušanom Krištofíkom.

 

„Celkovo ide asi o 120 kilometrov ciest v Prešovskom samosprávnom kraji. Kľúčovým pre budovanie Via Carpatie je cestné spojenie rýchlostnej cesty R4. S výnimkou preložky cesty vo Svidníku sú úseky po Kapušany pred realizáciou s predpokladaným začiatkom výstavby po roku 2020. Dlho očakávaný pre naše krajské mesto je severný obchvat, kde by sa malo začať s výstavbou I. etapy a rozbehnutý je juhozápadný obchvat Prešova. Toto sú dobré správy pre medzinárodné prepojenie s Poľskom a Maďarskom. Pre viditeľnejší pokrok bude nevyhnutná súčinnosť našej vlády, jej rezortov i Národnej diaľničnej spoločnosti na tejto agende. Vyvinieme maximálne úsilie na urýchlenie investičnej výstavby v prospech tejto myšlienky,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Na fóre v Jasionke bolo podpísaná aj Dohoda o vytvorení observatória regiónov troch morí, ktorá poukazuje na potrebu vybudovať jednotnú informačnú infraštruktúru pre túto iniciatívu v rámci krajín 3SI.
Na medzinárodnom podujatí Prešovský samosprávny kraj zastupoval predseda Milan Majerský, podpredseda Martin Jakubov a poslankyňa PSK Zita Pleštinská.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK