Humenné uspelo vo výzve, bude rekonštruovať horúcovodné potrubia

„Nie je to až tak veľa, ale každý peniaz poteší,“ uviedol s tým, že projekt rekonštrukcie predmetných rozvodov je vyčíslený na 168.000 eur. Rozdiel bude samospráva financovať z vlastných zdrojov.

Kompletnú výmenu potrubí, na ktorých Humenčania zaznamenávajú počas zimných mesiacov čoraz viac havárií, mesto vyčíslilo na viac ako desať miliónov eur. „Úzkostlivo sledujeme všetky možnosti, aby sme využili prostriedky z eurofondov a štátnych rozvojových programov. Niečo vyčleňujeme aj v rámci rozpočtu mesta,“ doplnil Meričko.

Podľa správcu mestských teplovodných rozvodov, spoločnosti Humenská energetická spoločnosť (HES) je kritický stav podzemnej tepelnej infraštruktúry spôsobený vysokým vekom zariadení, ich fyzickým a morálnym opotrebením. Spoločnosť v minulosti komplexné opravy na potrubí nevykonávala z dôvodu konfliktných vzťahov s bývalým vedením mesta. Ako v tejto súvislosti uviedol Meričko, humenská samospráva sa začala o teplovodné rozvody starať hneď, ako HES prešla v auguste 2020 pod mesto.