Historický unikát –  sušiareň bylín sa pokúsia zachrániť

HANUŠOVCE n/T – Vďaka skupine nadšencov dostane sušiareň liečivých bylín v Hanušovciach nad Topľou šancu na záchranu. Blížiaca sa zima by mohla byť pre túto národnú kultúrnu pamiatka možno už poslednou. Pred rokmi ju chceli rozobrať a zlikvidovať.

Sušiareň postavil v 30. rokoch minulého storočia židovský podnikateľ Alexander Wohl. Pamiatkari hovoria o stavbe s dômyselným vetracím systémom.  „Je to technická pamiatka určená výlučne na funkciu sušenia liečivých rastlín a lesných plodov. Podobné stavby na Slovensku nie sú,“ uviedol pre RTVS odborný radca Krajského pamiatkového úradu v Prešove Jozef Zajac. Drevená dvojpodlažná stavba mala len malé okná, aby boli byliny chránené pred slnečnými lúčmi. Prívod vzduchu bol regulovaný otváraním či zatváraním dvier na kolieskach.

V jeseni 2019 prišla s úmyslom záchrany sušiarne rodáčka z Hanušoviec, bylinkárka Zuzana Hrehová. Ako hrdá hanušovčanka iniciovala založenie občianskeho združenia pomenovaného na počesť podniku Alexandra Wohla Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín. Veľkou vzpruhou bola i pomoc zástupcu riaditeľa múzea v Hanušovciach Samuela Brussa.

„Pamiatka začala degradovať po tom, ako prišla o svoju strešnú krytinu. Je v mimoriadne havarijnom stave,“ konštatoval zároveň člen OZ Vegetabil Samuel Bruss.


Drevená stavba bola vystavená vplyvom počasia po tom, ako sa ju pokúsili rozobrať vandali. O jej záchranu sa snaží miestne občianske združenie, no jej bývalý vlastník ju previedol na bezdomovca a ten zomrel.
Najnovšie však združenie, v rámci dedičského konania, dostalo sušiareň do správy. Aj keď jej časť už nezachránia, do zimy ju chcú prekryť, aby prežil aspoň zvyšok.

Členovia združenia pracujú na možnostiach premiestnenia stavby na nový vhodný pozemok patriaci mestu. Budova by mala byť rozobraná a uskladnená. Šikovný tesári ju postavili, šikovní tesári ju tiež pomôžu zachrániť. Následne bude o. z. Vegetabil – sušiareň liečivých rastlín pracovať na projekte znovuoživenia hlavného účelu stavby, teda opätovnom sušení liečivých bylín, ovocia či zeleniny. Podporu chce združenie hľadať v systéme spoločných európskych zdrojov ako aj rôznych štátnych inštitúcií.
(red)
Foto: Peter Verčimák