2,2 promile mladíkovi za volantom „pomohlo“!

HUMENNÉ – 18 ročný mladík zo Zamutova bol uznesením  povereného príslušníka Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom obvinený  z trestného činu  ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Skutku sa dopustil v sobotu 6.11.2021 v skorých ranných hodinách  na Ul. Kukorelliho v Humennom. Viedol  osobné vozidlo, ktoré z dôvodu, že  nemalo čitateľné evidenčné číslo a taktiež  sa na ňom  nachádzali ostré hrany bolo policajnou hliadkou zastavené.
Kontrolou bolo zistené, že  mladík nie je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel ako aj to, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Túto skutočnosť potvrdil výsledok dychovej skúšky, jej hodnota presiahla   2,2 promile.  Lustráciou  v systéme  bolo následne zistené,  že  Zamutovčan sa dopustil obdobného konania už aj v minulosti, za čo bol  právoplatne odsúdený.
Mladík bol  obmedzený  na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.