Grantový program Európskej únie Európa pre občanov v roku 2019 podporil 40 slovenských projektov v celkovej výške vyše milión eur

BRATISLAVA – V grantovom programe Európskej únie Európa pre občanov uspelo v predchádzajúcom roku 40 slovenských projektov. Najviac projektov bolo podporených v rámci výzvy Družobné mestá. Najviac financií z programu Európa pre občanov išlo v rámci Slovenska na podporu stretnutí občanov družobných miest a obcí.

Podporu vo výške 90 tisíc eur získalo v rámci výzvy Európska pamäť divadlo Nomantinels na projekt pod názvom „30 rokov slobody pre LGBTI komunitu (z angl. Queer curtain – 30 Years of democracy for LGBTI people)“. Projekt, ktorého realizácia prebieha v týchto mesiacoch, sa zaoberá výskumom toho, ako sa žilo ľuďom patriacim do LGBTI komunity počas socializmu v Československu, ale aj v iných krajinách bývalého východného bloku, a ako sa tejto komunite žije po revolúcii v roku 1989. Súčasťou projektu majú byť aj divadelné inscenácie a výstavy.

Slovensko sa tak aj v roku 2019 umiestnilo medzi prvými troma krajinami v počte podporených projektových žiadostí. Celkovo bolo v roku 2019 prijatých vyše 1 500 projektových žiadostí z celej Európy, z ktorých bolo podporených vyše 370 projektov. Zo Slovenska bolo v minulom roku prijatých celkovo 146 žiadostí.

Program Európa pre občanov otvára počas roka niekoľko výziev na podávanie medzinárodných projektov, ktorých cieľom má byť zvyšovanie občianskej participácie v krajinách Európskej únie. O finančnú podporu z programu môžu žiadať mestá, obce,
kraje, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, think tanky, vzdelávacie inštitúcie či múzeá na rôzne aktivity, ako napríklad diskusné podujatia, konferencie, workshopy, štúdie, výstavy a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

V súčasnosti je otvorená výzva na podávanie projektov občianskej spoločnosti. Do konca mesiaca sa otvoria výzvy na podávanie projektov sietí medzi mestami a projektov družobných miest. Uzávierka na podávanie projektov do všetkých troch výziev je 1. septembra 2020.

Program Európa pre občanov na Slovensku zastrešuje Európsky kontaktný bod (EKB), ktorý je súčasťou Národného osvetového centra. EKB je informačno-konzultačným miestom, ktoré poskytuje informácie o programe Európa pre občanov a konzultuje budúce
projekty so žiadateľmi o grant. EKB pravidelne organizuje semináre zamerané na pomoc predkladateľom projektov.

Kontakty:
www.europapreobcanov.sk
europapreobcanov@nocka.sk