Dostali sme z USA ochranné prostriedky v boji proti koronavírusu

BRATISLAVA – Slovensko dostalo od USA takmer 25-tisíc osobných ochranných prostriedkov. Zástupkyňa veľvyslankyne Spojených štátov amerických na Slovensku Natasha Franceschi ich odovzdala štátnemu tajomníkovi ministerstva zdravotníctva Petrovi Stachurovi.

„Uplynulé mesiace nás presvedčili, aké dôležité je mať k dispozícii tento ochranný materiál pre zdravotníkov, aby mohli počas pandémie poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a postarať sa o pacientov s COVID-19. Preto som rád, že môžem za ministerstvo zdravotníctva prevziať tieto pomôcky,“ povedal štátny tajomník.

Slovensko dostalo 13-tisíc kusov chirurgických rúšok, 650 kusov masiek s označením N95, 660 kusov ochranných oblekov, 500 kusov okuliarov, 400 kusov štítov, 10-tisíc kusov rukavíc a 47 bezkontaktných teplomerov. Tomuto kroku predchádzal podpis dohody o spolupráci, ktorú minulý týždeň podpísal minister zdravotníctva Marek Krajčí a veľvyslankyňa USA Bridget Brink.

Ako uviedla veľvyslankyňa, ochranné prostriedky budú používať slovenskí zdravotníci, ktorí pokračujú v testovaní a prevencii ďalšieho možného prepuknutia ochorenia COVID-19. Ochranné pracovné prostriedky sú určené aj pre asistentov podpory zdravia, ktorí pôsobia medzi rómskym obyvateľstvom. „Naši asistenti všetky tieto ochranné prostriedky využijú v maximálnej miere, je to pre nich veľmi dôležité, pretože denne pracujú takpovediac v prvej línii,“ doplnila riaditeľka príspevkovej organizácie Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny Tatiana Hrustič.


Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR.
Jej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Aktivity a činnosti zameriava na sociálne determinanty zdravia, medzi ktoré patrí so zdravím súvisiace správanie, materiálne podmienky, psycho-sociálne faktory, bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a štrukturálne obmedzenia, napríklad diskriminácia, rasizmus, nízka úroveň vzdelania či súvisiaca legislatíva.