Dom služieb Centrum v Humennom získava krajšiu tvár

HUMENNÉ – S príchodom jari sa začínajú v našom meste aj viaceré investičné akcie. Jednou z nich je aj renovácia Domu služieb Centrum, ktorý sa nachádza na zrekonštruovanom Námestí slobody.

Ako si návštevníci centra Humenného už isto všimli, poškodená strecha na Dome služieb v južnej časti Námestia Slobody dostáva nový šat. V budove sídli viacero predajní a nájomníkov. Prevádzkovatelia, ale aj zákazníci privítali túto rekonštrukciu aj napriek drobným obmedzeniam počas realizácie stavebných prác.

Stavebné práce realizuje humenská spoločnosť Tesar-Dach, s.r.o, ktorá na Dome služieb Centrum vymení a zateplí poškodenú strechu, čím sa výrazne zníži aj energetická náročnosť celej budovy. To bude znamenať aj nižšie náklady na energie, čo sa priaznivo prejaví aj vo výdavkovej časti mestského rozpočtu.

Od nástupu súčasného vedenia mesta na čele s primátorkou Janou Vaľovou (Smer – SD) ide už o druhú časť rekonštrukcie týchto priestorov. Pred necelými 5 rokmi sa v budove vymenili kompletne všetky okná.

Dom služieb Centrum patrí k dominantám južnej časti Námestia slobody, ktoré sa postupne zrekonštruovalo v rokoch 2010 – 2012. V rámci rekonštrukcie pribudli nové lavičky, trávniky, kvetinové záhony, stojany na bicykle, informačné bannery, pitné fontánky, stovky kusov kríkov, kvetín a drevín alebo aj 345 metrov dlhý cyklistický chodník.
Celkovo bolo vydláždených vyše 11 000 m2 plochy.

(zdroj: web mesta Humenné)