Záverečná konferencia a pracovný workshop v rámci projektu ,,Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“

HUMENNÉ – V rámci realizácie spoločného mikroprojektu „Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“, INT/EK/KAR/1/I­/B/0009 sa v hoteli Karpatia konala 26. marca 2018 záverečná konferencia, ktorej súčasťou bol aj pracovný workshop. 

Jeho zameranie bolo na výmenu skúsenosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, vrátane prezentácie dobrých príkladov z praxe.
Konferenciu zahájil a prítomných privítal zástupca primátorky Humenného Ing. arch. Ondrej Semanco.
Konkrétne aktivity projektu „Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“ účastníkom bližšie priblížili projektoví manažéri. Za poľskú stranu Arkadiusz Komski a za slovenskú PhDr. Miroslav Turčan, ktorý celú konferenciu aj moderoval.
S prezentáciou príspevkov vystúpilo 12 prezentujúcich. Príspevky boli veľmi zaujímavé a podnetné.
Prítomní sa oboznámili s činnosťou viacerých organizácií pôsobiacich v prihraničnom regióne, ktorých cieľom je záchrana a obnova kultúrnych pamiatok, propagujúcich rozvoj cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce v oblasti zachovávania prírodného a kultúrneho dedičstva.

Pracovný workshop obohatili aj prezentačné vstupy:
• Valašská kultúra na Zemplíne
• Tradičné postupy pri obnove objektov ľudovej architektúry
• Trasa ikon
• Cyklotrasy v okolí HE, ML, SV s napojením sa na medzinárodné cyklotrasy
• Hámorský náučný chodník
• Drevené chrámy ako produkt mäkkého turizmu
• Vybrané kultúrne podujatia v Sanoku a ich propagácia
• Spolupráca a rozvoja astroturistiky na slovensko-poľskom pohraničí – ,,Začalo sa to v Sanoku“
• Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom – unikátna pamiatka na Slovensku

Záverečnou konferenciou sme ukončili poľsko-slovenský projekt „Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“, na ktorom sa znova prehĺbili pracovné vzťahy medzi partnerskými mestami. /Sanok a Humenné/
Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Realizované v rámci projektu ,,Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“ INT/EK/KAR/1/B­/0009