Humenské Gymnázium L. Svobodu: SKUTOK SA DEJE – výstava o korupcií

HUMENNÉ – Od pondelka 26. marca 2018 do konca apríla budú na Gymnáziu L. Stoeckla v Bardejove, Gymnáziu L. Svobodu v Humennom a Gymnáziu P. Horova v Michalovciach inštalované výstavy kresleného humoru na tému KORUPCIA. Výstavné kolekcie sú zostavené zo súťažných prác od autorov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže v uplynulých rokoch.


Výstava je súčasťou projektu SKUTOK SA DEJE a začiatkom mája bude pokračovať prezentáciou plk. Petra Kovaříka – riaditeľa odboru prevencie korupcie ÚV SR a diskusiou so študentami stredných škôl k aktuálnym problémom tohto spoločensky závažného javu.
Projekt Skutok sa deje je realizovaný Úradom vlády SR a Prešovskou rozvojovou agentúrou, výstavami kresleného humoru na tému korupcie, ústrednou témou medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu. Odborným gestorom prezentácií o formách korupcie, jej odhaľovania, dokumentovania i potrestania je odbor prevencie korupcie ÚV SR.

Výstavné kolekcie sú zatiaľ inštalované na gymnáziách v Bardejove, Humennom a Michalovciach, diváci ich budú môcť navštíviť do konca apríla a začiatkom mája diskutovať o súčasných prejavoch korupcie s plk. Petrom Kovaříkom riaditeľom odboru prevencie korupcie.
Kurátorom výstav je Peter Rázus, ktorý upresnil zámer „Problematika prevencie korupcie patrí v súčasnosti medzi horúce aktuálne témy, ktorá odstraňuje make up formálnych administratívnych opatrení a napomáha, aby korupcia neexistovala ako štandardná norma ovplyvňovania procesov v svoj prospech.“

Peter Rázus