Cykloturistika – projekt nadväzujúci na Portu Rusicu

PREŠOV/SNINA – Projekt Porta Rusica – z Polonín do Bieščad, ktorý bol schválený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na roky 2014-2020, nadväzuje na najstaršiu obchodnú cestu vybudovanú v Hornom Uhorsku.
Hlavným cieľom je zvýšiť úroveň využívania prírodného a kultúrneho potenciálu tohto pohraničia. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

„Obchodná cesta Porta Rusica vznikla v 19. storočí a je považovaná za najstaršiu obchodnú cestu vybudovanú v Hornom Uhorsku. Spájala Michalovce s Baligródom, viedla cez Ruské, Ruské sedlo do Roztok. Na najlepšie zachovanom úseku sú viditeľné úspechy vtedajšieho technologického myslenia, ako sú priepusty, mostíky, závory, kilometrovníky,“ priblížila Jeleňová.

Ilustračné foto: Cezhraničný turistický produkt Porta Rusica, ktorý by malo tvoriť 60 kilometrov nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných cyklochodníkov.

Porta Rusica
Výsledkom spomínaného projektu by mal byť cezhraničný turistický produkt Porta Rusica, ktorý by malo tvoriť 60 kilometrov nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných cyklochodníkov.
Vybudovať by sa mala aj potrebná infraštruktúra, ako sú edukačné tabule, altánky, vyhliadkové veže.
Vytvorenie tohto turistického produktu budú podľa Jeleňovej sprevádzať edukačné aktivity, i tie propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia, a to vo forme konferencií či cyklojazdy.
Pripraviť by sa mala aj interaktívna mapa cyklotrás, aplikácia do smartfónov či webová stránka s kódmi QR a publikácie propagujúce potenciál pohraničia.

Cezhraničný projekt získal podporu z Európskej únie vo výške takmer 1,6 milióna eur.
„Prešovský samosprávny kraj sa nepodieľa na jeho spolufinancovaní,“ upozornila hovorkyňa. Vedúcim partnerom projektu je Powiat Leski a partneri sú NadleŘnictwo Cisna a na slovenskej strane Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.
Tento projekt je jedným z 11, ktoré v lete tohto roka v rámci cezhraničnej spolupráce schválili pre Prešovský kraj.
Zrealizovať by sa mal v priebehu dvoch rokov.