Hokejová pravda…

Vážení priatelia,

rád by som vysvetlil niektoré skutočnosti okolo diania v hokeji v Humennom. Šíri sa tu množstvo dohadov a fám. Keďže predsedám komisii športu pri MsZ v Humennom, zúčastnil som sa všetkých relevantných rokovaní. V pondelok, 17.12. sme sa stretli na rokovaní s pánom Šmidom a jeho kolegyňou, kde deklarovali, že nechcú pokračovať v MHK Humenné a žiadali, aby ho mesto prevzalo.
Deklaroval, že všetky dlhy do konca novembra uhradil.
K danému dňu vyčerpal všetky finančné zdroje z dotácie na rok 2018 (cca 400 tis, EUR) a ďalšie peniaze na chod nemá. Mesto deklarovalo, že keďže predchádzajúce vedenie ani nezačalo tvoriť rozpočet, ten bude schválený až vo februári 2019, a teda v rozpočtovom provizóriu nemôže udeľovať žiadne dotácie, pôžičky a podobne. Pán Šmida vyjadril obavu, že ak vloží vlastné prostriedky na preklenutie obdobia do marca, kedy by mohol dostať dotáciu z mesta, nemá istotu, že mu nové dotácie mesto v roku 2019 schváli. Ako mesto sme mu vyjadrili plnú podporu, žiadali sme ho, aby dotiahol A-mužstvo do konca ročníka. Po chvíli váhania túto ponuku odmietol. Zhodou okolností sa pár dní predtým prihlásil u primátora pán Turok, ktorý podniká viac ako desať rokov v zahraničí, že by chcel pomôcť s hokejom.

Zavolali sme teda na MsÚ pána Turoka, aby sa stretol s pánom Šmidom a dohodli sa, či je spolupráca možná. Pán Turok následne strávil celý deň na štadióne a formálne vstúpil do MHK. Na vlastné náklady zaplatil ubytovanie hráčov, autobus a iné veci vo výške cca 3000 Eur. Z vlastného vrecka. Stal sa jedným z troch spoločníkov združenia. Následne žiadal o otvorenie účtovných kníh, predloženie pracovných zmlúv, kontraktov s hráčmi, aby vedel naplánovať náklady na budúce obdobia a urobiť výplaty. Tieto doklady mu nesprístupnili. V danom období sa údajne postupne dozvedal o podlžnostiach klubu, pretože sa začali údajne ozývať veritelia. Pán Turok zistil, že z plánovaného vkladu cca 20 tis. mesačne sa to šplhá na niekoľkonásobne väčšiu čiastku. Popritom, ak by aj niečo uhradil, ďalší dvaja členovia združenia (pán Šmida a pani Ilčíková) by ho mohli podľa platných stanov odvolať. Vtedy sa rozhodol, že za takéhoto stavu je to prílišné riziko a z MHK vystúpil.

Branisla Čekovský,
predseda športovej komisie MsZ v Humennom

V piatok, 21.12 pán Šmida oznámil pánovi primátorovi, že MHK končí a v daný deň údajne dojednal odpojenie všetkých energií a médií na štadióne. Na mestskom úrade sa stretol krízový štáb a riešil danú situáciu. Prioritne bolo treba zabezpečiť skončenie nájomného vzťahu medzi mestom a MHK, aby sa dostal štadión pod správu mesta. Pánovi Šmidovi bola poslaná dohoda o ukončenie zmluvného vzťahu, čo po niekoľkých hodinách, mnohých telefonických urgenciách a váhaní podpísal.
Následne sme riešili napájanie štadióna elektrinou, nakoľko dodávateľ elektriny (VSE) odmietlo pripojenie štadióna pod hlavičkou mesta, pokiaľ mesto neuhradí dlhy na elektrine za MHK (niečo viac ako 30 000 EUR). To mesto kategoricky odmietlo a operatívne zabezpečilo elektrocentrálu na núdzové napájanie štadióna, aby sme ho udržali v prevádzky schopnom stave. Po predložení dohody o ukončení nájmu nám bolo pustené teplo a voda s tým, že dlhy si budú vymáhať od MHK. Operatívne sa riešilo prevzatie kvalifikovaného personálu, ktorý podal výpovede v MHK a zamestnali sa v mestskej organizácii.

Následne sme zvolali tlačovku, kde sme daný stav a dôvody vysvetlili. Je potrebné povedať, že som hrdý na tím, ktorý danú situáciu riešil a nenechal mesto vydierať. S danou akcieschopnosťou zrejme protistrana nerátala. Niekto zrejme rátal, že pod daným tlakom sa mesto podvolí a preberie MHK aj z dlhmi, čo by nakoniec zaplatili obyvatelia. Bohužiaľ pre niekoho, tieto časy už skončili.

Čo sa týka športovej časti, v priebehu dňa sme viackrát hovorili s pánom prezidentom SZHĽ a konzultovali danú situáciu. V daný deň vedenie MHK oznámilo zrušenie konkrétneho zápasu. Vyplynula z toho pokuta, ktorú znáša MHK. SZHĽ sa dohodla s pánom Šmidom, aby neodhlasoval mládežnícke celky, nech dohrajú súťaž. V prípade likvidácie klubu sa však nevyhneme koncu A-mužstva, nakoľko ak niekto preberie licenciu po MHK, preberá aj jeho dlhy. Nové OZ zasa môže zamestnať hráčov, ale nemôžu pokračovať namiesto MHK v 1. lige.
Momentálne riešime naliehavo registráciu nového OZ v SZHĽ, ktoré by v prípade krachu MHK prevzalo mládež a tá dohrá ligu na výnimku, čo je v tejto kategórii možné. Od nového ročníka by A-mužstvo pokračovalo v druhej lige s podporou mesta, s transparentnými pravidlami a hľadaním sponzorov. Mládež by pokračovala s podporou mesta samostatne a s transparentným financovaním, so zástupcami rodičov, mesta a sponzorov v orgánoch OZ.

Momentálne sa neviem vyjadriť k iniciatíve MHK, ktoré zajtra vycestuje do Topoľčian. Bolo by super, ak by MHK pokračovalo do konca ročníka, vyrovnalo svoje záväzky a potom by sme mohli riešiť veci s chladnou hlavou. Mesto vyjadruje tomuto riešeniu plnú podporu. Súčasný stav nikomu neprospieva a veľmi nás mrzí vzniknutá situácia.


Braňo Čekovský,

predseda športovej komisie MsZ v Humennom