Cyklisti na slovenských cestách buďte opatrní!

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – S príchodom jari a blížiacim sa letom pribúdajú na cestách aj najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky a to sú najmä cyklisti. Vzhľadom na to je potrebné venovať väčšiu pozornosť zameranú na bezpečnosť a ohľaduplnosť voči takýmto účastníkom cestnej premávky ako aj pri využívaní týchto dopravných prostriedkov.

Každý z nás má zodpovednosť za svoje správanie a môže prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd a zranení na cestách.
Najčastejšie porušenia predpisov u cyklistov zahŕňajú:

 • Jazda pod vplyvom alkoholu
 • Jazda na červenú
 • Odmietnutie dychovej skúšky
 • Jazda po chodníku
 • Nevybavenie bicykla predpísaným osvetlením za zníženej viditeľnosti

Dopravná nehodovosť u cyklistov v roku 2023:

 • Celkový počet dopravných nehôd s účasťou cyklistov: 765
 • Počet nehôd, ktoré zavinili cyklisti: 457
 • Počet usmrtených cyklistov: 13
 • Počet nehôd v obci: 667
 • Počet nehôd mimo obce: 98

Vybrané priestupky a sankcie:

 1. Porušenie povinnosti mať reflexné prvky alebo zvonček:
  • V blokovom a rozkaznom konaní: Pokuta do výšky 50,- €.
  • V správnom konaní: Pokuta do výšky 100,- €.
 1. Porušenie povinnosti mať funkčné brzdy, svetlá, alebo pneumatiky v dobrom stave:
  • V blokovom a rozkaznom konaní: Pokuta do výšky 50,- €.
  • V správnom konaní: Pokuta do výšky 100,- €.
 2. Jazda cez priechod pre chodcov a jazda vedľa seba:
  • V blokovom a rozkaznom konaní: Pokuta do výšky 50,- €.
  • V správnom konaní: Pokuta do výšky 100,- €.

Preventívne rady pre cyklistov:

 1. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky: Cyklisti sú povinní dodržiavať rovnaké pravidlá ako vodiči motorových vozidiel. To znamená, že musia dodržiavať dopravné značky, semafory a prednostné pravidlá.
 2. Noste ochrannú výstroj: Noste minimálne cyklistickú prilbu a cyklistické rukavice. Tieto prvky pomôžu minimalizovať riziko zranení v prípade nehody.
 3. Buďte viditeľní: Používajte reflexné prvky a svetlá, najmä za zníženej viditeľnosti alebo v noci. To pomáha ostatným účastníkom cestnej premávky vidieť vás včas.
 4. Udržiavajte svoj bicykel v dobrom technickom stave: Pravidelná údržba ako kontrola bŕzd, svetiel, pneumatík a iných komponentov je dôležitá pre bezpečnú jazdu.
 5. Buďte ostražití v blízkosti áut: Buďte pozorní na otvárajúce sa dvere áut. Dodržujte dostatočnú vzdialenosť od ostatných vozidiel.
 6. Vyhnite sa jazde pod vplyvom alkoholu alebo drog: Alkohol a drogy zhoršujú reflexy a zvyšujú riziko nehody. Vždy jazdite len v stave absolútnej triezvosti.
 7. Dodržiavajte predpísané cesty: Vyhýbajte sa jazde po chodníkoch, kde to nie je povolené, a dodržiavajte vyznačené cyklistické trasy.
 8. Buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky: Nepoužívajte slúchadlá alebo telefón počas jazdy a buďte pripravení reagovať na neočakávané situácie.
 9. Zlepšite svoje jazdné schopnosti: Nepreceňujte svoje schopnosti a začnite s jazdami po menej frekventovaných cestách.

Odkaz Prezídia PZ SR „Spolupracujme všetci na vytváraní bezpečnejšieho prostredia na cestách. Pamätajte, že bezpečnosť je vždy na prvom mieste“.