Chorvátsko

Chorvatsko vlajka

Chorvátsko právom patrí medzi vyznávačov mora k najviac obľúbeným a navštevovaným štátom. Zásluhou búrlivých historických udalostí a prelínaniu vplyvov rôznych kultúr môže sa právom pýšiť kultúrno-historickými pamiatkami zo všetkých období. Krása jadranského pobrežia a čistota jadranského mora sú určite jedným z najsilnejších dôvodov, prečo sa turisti do týchto miest vracajú.
Nikde v Stredomorí nenájdete toľko ostrovov, zálivov a zátok, prekrásnych pláží a slnkom zaliatych mysov.

Oficiálny názov: Republika Hrvatska
Rozloha: 56 542 km2
Časový posun: GMT + 1hod.
Mena: 1kuna/ (Kn/HRK)
Počet obyvateľov: 4 496 248 (údaj z roku 2007)
Vierovyznanie: rímskokatolícke 90%, ortodoxné, islám
Forma vlády: parlamentná republika
Hlavné mesto: Zagreb
Oficiálny jazyk: chorvatština
Podnebie: stredomorské
Najvyššia hora: Dinara (1831m)
Dĺžka pobrežia: 5 835 km
z toho: 4 058 km pobrežia ostrovov a útesov

Z histórie:
História Chorvátska je pomerne dlhá a pohnutá. Začiatky prvého osídľovania siahajú až do obdobia paleolitu, zhruba do r. 9000 pred našim letopočtom. Prvé zaznamenané obdobie pochádza zo spisov antických historikov zo 6. – 5. storočia pred našim letopočtom, keď do oblasti prišli príslušníci Ilyrijských kmeňov.
Vo 4. storočí pred n.l. prichádzajú do oblasti dnešnej Dalmácie prví grécki osadníci, ktorí sa usadili v prevažnej miere na ostrovoch. Neskôr, asi v 2. storočí pred n.l. sa na východnom pobreží začali objavovať prví Rimania. Ich dvesto rokov trvajúci boj s Ilýrami priniesol novú epochu. Začala systematická romanizácia obyvateľstva a územia.
Dodnes sú v Chorvátsku viditeľné pamiatky z tohto obdobia. Je zaujímavosťou, že územie bývalej Juhoslávie bolo vždy rozdrobené na viacero územných celkov.

JADRAN:
Rimania ho nazývali „Mare Adriaticum“ – je to najväčší a najkrajší záliv Stredozemného mora s plochou 138 595 km2 – z toho 78% patrí Chorvátsku.
Dĺžka pobrežia je 5 835 km, z čoho je 4 058 km dĺžka pobrežia ostrovov, morských útesov a skál.
Priemerná hĺbka je 250 metrov, najplytšie – 100 metrov je v oblasti PALAGRAŽE (južná oblasť Jadranu), maximálnu hĺbku má 1 364m a patrí medzi najčistejšie moria na svete s viditeľnosťou až do hĺbky 56m.
Teplota mora sa v zime pohybuje okolo 12C a v lete okolo 25C.

OSTROVY:
Chorvátsko má 1 185 ostrovov, z nich je 67 obývaných.
Medzi najväčšie patria Krk, Cres a Brač.

NAJVYŠŠÍ HORSKÝ MASÍV:
Dinárske pohorie – 1 834m.

PODNEBIE:
Delíme na vnútrozemské a prímorské. Priemerné prímorské teploty v januári sú 5-10C, v auguste 26-30C.

NÁBOŽENSTVO:
Väčšina obyvateľstva je rímsko-katolíckeho vierovyznania, zastúpenie má aj pravoslávna a islamská viera.

Užitočné informácie
Podmienky vstupu:
Slovenskí občania môžu do Chorvátska cestovať na dobu 90 dní bez víz, s platným cestovným pasom alebo OP.
Do pasu rodičov môžu byť zapísané deti do 5 rokov. Staršie deti do 18 rokov potrebujú vlastný cestovný pas – od 1.1. 2008 musí mať však plnoletý občan, ktorý sprevádza pri ceste maloletého, písomný, notársky overený súhlas jeho oboch rodičov (prípadne zákonného zástupcu).
Takýto doklad môže overiť aj Veľvyslanectvo Chorvátska v SR. Preklad do chorvátčiny sa nevyžaduje. Originál alebo overená kópia takéhoto dokladu sa predkladá hraničnej kontrole pri vstupe (alebo tranzite) do krajiny, ktorá ho označí pečiatkou a vráti sprevádzajúcej osobe.
Formulár na súhlas zákonného zástupcu so vstupom maloletých detí na územie Chorvátska a iné podrobnejšie informácie sú na www.mzv.sk v časti Cestovanie, Konzulárne informácie,
Všetky informácie – Cestovanie detí do Chorvátska, alebo v „Karte štátov – Chorvátsko“ na rovnakej webovej adrese.
Chorvátska hraničná polícia pri vstupe do krajiny požaduje aj preukázanie finančných prostriedkov 100 EUR na osobu a deň pobytu, ak cestuje návštevník s CK alebo si uhradil hotelové ubytovanie, stačí preukázať 50 EUR, resp. potvrdenie z banky, cestovný šek, alebo medzinárodne platné kreditné karty, ktorými jednoznačne preukáže svoje finančné zabezpečenie.

Chorvátsky autoklub Záhreb
(Hrvatski auto klub – HAK) –
+385-1-4554 433, 4640 800,
info@hak.hr,
www.hak.hr;

Turistický info servis –
062 999 999, 098 342 107,
info o počasí a situácii na cestách – 060 520 520,
letisko Dubrovník-Ćilipi –
+385-20-773444, 773 377, 773100,
info@airport-dubrovnik.hr,
www.airport-dubrovnik.hr;
nemocnica Dubrovník – +385-20-431777-79.

Zastupiteľské úrady:
Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky,
Mišíkova 21,
811 06 Bratislava
– tel.: 02-5443 3647, 5443 3657,
– fax: 5443 5365,
e-mail: croemb.bratislava@mvp.hr

Veleposlanstvo Slovačke Republike,

Prilaz Gjure Deželića br. 10,
HR-10000 Zagreb,
Hrvatska
– tel.: +385-1-487 7070, 71, 73,
mobil: +385-(0)98-278 182
(pohotovostná služba), fax: 487 7078,
e-mail: slovak.emb@zg.t-com.hr
www.zagreb.mfa.sk

Honorárny konzulát SR,
Kralja Zvonimira 14/XI,
HR-21000 Split,
Hrvatska
– tel.: +385-21-315108,
– fax: 315109,
e-mail: slovak.con@gmail.com

Dôležité kontakty:
polícia (Policija) – 92,
hasiči (Vatrogasci) – 93,
rýchla zdravotná pomoc (Hitna pomoć) – 94,
všeobecné info – 981,
info o tel. číslach:
988 (o miestnych),