Cezhraničný projekt spojil Zemplín a Zakarpatskú Ukrajinu

Zakarpatskú Ukrajinu a slovenský Zemplín spojil cezhraničný projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi. „Zámerom bolo aj využitie moderných technológií tak, aby v čo najväčšej miere znižovali sociálne a ekonomické rozdiely medzi týmito dvoma regiónmi,“ povedala Iveta Palečková, hovorkyňa Mestského úradu v Michalovciach.

V rámci projektu boli vytvorené web portály o turisticky atraktívnych miestach regiónov v okolí Michaloviec a Užhorodu v anglickom, slovenskom a ukrajinskom jazyku. Sú vzájomne prepojené, obsahujú napr. podrobné informácie pre turistov a záujemcov v oblasti cestovného ruchu. Ďalším elektronickým zdrojom informácií sú multi- a audio sprievodcovia. Jedným z výstupov projektu sú aj filmové dokumenty o regiónoch v 12-minútových verziách, ale aj vo forme krátkych reklamných šotov.

Projekt mal symetrický charakter, rovnaké aktivity realizovali partneri spoločne na oboch stranách hranice. V Michalovciach a Užhorode v rámci neho zriadili voľné wifi zóny, vo frekventovaných častiach sú k dispozícii pre záujemcov tiež informačné dotykové kiosky s multimediálnym obsahom. Posilnené boli aj prezentačné možnosti informačných kancelárií, prístup k multimediálnemu obsahu umožňujú servery NET-TOP-BOX.

Inštalovali aj informačné obojstranné tabule s mapami a s QR prepojením na ostatné vytvorené zdroje v rôznych častiach oboch miest. V Michalovciach sa nachádza päť a desať v Užhorode. Do života v rámci projektu uviedli aj fotografickú knižnú publikáciu o spoločnom regióne, ktorý sa partneri rozhodli prezentovať aj Galériou pod nebom. „Sú výbornou možnosťou prezentácie, keďže takéto galérie sú prístupné 24 hodín denne sedem dní v týždni,“ doplnila Iveta Palečková. V Michalovciach otvorili takúto galériu práve dnes pri príležitosti záverečnej konferencie k projektu.

Jeho výsledky predniesli na medzinárodných výstavách cestovného ruchu a v Kyjeve. „Dúfame, že prezentácia Michaloviec, Zemplína, Užhorodu a Zakarpatskej Ukrajiny rôznymi formami prostredníctvom výstupov projektu prispeje k zvýšeniu návštevnosti oboch regiónov, k zintenzívneniu cestovného ruchu oboch krajín, k vzájomnému poznaniu a inšpirácii,“ uzavrela hovorkyňa.
Projekt SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce bol podporený z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v celkovej výške približne 190.000 eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *