Berte, keď dávajú!

Z príspevku 810 eur až 85 percent financuje Európska únia. O projekte Prvá pomoc a Prvá pomoc plus a jeho Opatreniach z dielne ministerstva práce sa už popísalo všeličo. Nespokojní sú najmä živnostníci, ktorí si dlhodobo neplatia odvody. Tí sa od jari sťažovali, že nemajú nárok na nič. Nárok na Opatrenie 2 nemajú, lebo odvody neplatia.
A nárok na Opatrenie 4A tiež nemajú, lebo pár eur mesačne im predsa len na účtoch pristane. Ďalšou interesantnou skupinou živnostníkov sú tí, ktorým sa od 1. 7. 2020 skončili odvodové prázdniny. Skončili sa preto, lebo si v riadnom termíne podali daňové priznania za rok 2019. Preto nárok na Opatrenie 2 tiež nemajú – na rozdiel od tých, čo si túto povinnosť odložili na október…

Napriek nespornej snahe ministerstva práce vylepšiť pôvodný projekt Prvá pomoc zopár takýchto nelogickostí v projekte Prvá pomoc plus zostalo.

Ozvalo sa i pár živnostníkov, ktorým sa skončilo povinné poistenie v Sociálnej poisťovni v júni a na dobrovoľné poistenie sa stihli prihlásiť až po tom, čo im Sociálna poisťovňa koncom júla oznámila, že sa im povinné poistenie skončilo. A teda tiež nemali nárok na Opatrenie 2.

A tak na ministerstve vymysleli úžasnú vec. Každý živnostník, všetci tí taxikári a kaderníčky, ktorí dlhé roky neplatia odvody, budú mať od decembra nárok na Opatrenie 2, a teda môžu dostať príspevok až 810 eur mesačne. Stačí, ak sa najneskôr od 16. decembra prihlásia na dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni.

Napríklad môj známy, taxikár Vlado, to urobí takto. Prihlási sa v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné poistenie od 16. decembra a určí si najnižší možný vymeriavací základ 506,50. Za 16 dní v decembri zaplatí poistné 86,60 eura a od januára bude platiť 180,99 eura mesačne. Nie sú to malé sumy, ale keďže Vlado mal vlani priemerne tržbu 500 eur mesačne a teraz má menej ako 100, bude mať za december, január a tak ďalej príspevok 810 eur mesačne. Doteraz nedostával nič. A mať 0 eur alebo mať 630 eur mesačne (po odrátaní odvodov do Sociálnej poisťovne), to rozhodne nie je to isté.

Rovnako to môžu urobiť desiatky tisíc živnostníkov a ďalších samostatne podnikajúcich osôb.
Neviem, do akej miery táto zmena vyplýva z dobroprajnosti ľudí na ministerstve práce, alebo ide o spôsob, ako získať odvody do Sociálnej poisťovne od SZČO, ktoré ich doteraz neplatili. Vtip je v tom, že z príspevku 810 eur až 85 percent financuje Európska únia. Náš rozpočet tak prichádza len o 120 eur, ale na dobrovoľných odvodoch získa 180 eur.
Tomu sa povie win-win pod dohľadom starostlivej Únie.

Autor: Jozef Mihál


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.