Dni „D“ v kalendárnom roku

Sú medzinárodné, svetové, alebo je ich význam len regionálny. Pre tých, ktorých sa týkajú, sú to však naozajstné dni „D“.  Svoj deň majú colníci, učitelia, vegetariáni, nefajčiari, rôzne organizácie, ale dokonca aj potraviny. Okrem niekoľkých známych a oslavovaných dní nemáme o väčšine z nich ani potuchy.

 

Viete napríklad, ktorý deň v roku je venovaný lepre?
Nie len 26. január, ale aj desiatky ďalších vybraných dní D nájdete v nasledujúcom zozname.
Vyhýbali sme sa notoricky známym dňom, ale do zoznamu sme zahrnuli aj rovnaké dni s viacnásobným výskytom, ak boli napríklad vyhlásené rôznymi organizáciami.

 

 

Január

1. Medzinárodný deň mieru
19. Svetový deň náboženstiev
26. Svetový deň lepry
Medzinárodný deň colníctva
Deň bez internetu
28. Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne
31. Svetový deň pomoci malomocným

Február

2. Svetový deň mokradí
4. Svetový deň boja proti rakovine
9. Svetový deň manželstva
11. Svetový deň chorých
14. Deň zamilovaných
21. Medzinárodný deň materinskej reči
Medzinárodný deň turistických sprievodcov
Medzinárodný deň boja proti kolonializmu
22. Európsky deň obetí zločinu
Medzinárodný deň skautiek – Deň sesterstva, Deň vďaky, Deň premýšľania, Deň skutkov

Marec

3. Deň boja spisovateľov za mier
6. Deň jódu
7. Svetový deň modlitieb (ekumenický)
14. Medzinárodný deň boja proti priehradám
15. Svetový deň spotrebiteľských práv
18. Svetový deň mozgu
19. Medzinárodný deň astronómie
20. Svetový deň divadla pre deti a mládež
Medzinárodný deň invalidov
21. Svetový deň poézie
Svetový deň lesov
Svetový deň spánku
Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie
22. Svetový deň vody
23. Svetový meteorologický deň
Medzinárodný deň invalidov
24. Svetový deň tuberkulózy
25. Medzinárodný deň spevu
27. Medzinárodný deň divadla
28. Deň učiteľov
30. Deň lekárov

Apríl

1. Medzinárodný deň vtáctva
2. Medzinárodný deň detskej knihy
4. Medzinárodný deň bez násilia
Deň narcisov – deň boja proti rakovine
5. Deň zdravého sexu
7. Svetový deň zdravia
8. Medzinárodný deň Rómov
11. Svetový deň Parkinsonovej choroby
Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov
12. Svetový deň letectva a kozmonautiky
Medzinárodný deň boja proti hluku
13. Deň nespravodlivo stíhaných
14. Svetový deň hemofílie
18. Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel
Svetový deň rádioamatérov
20. Medzinárodný deň slobody tlače
22. Deň Zeme
23. Svetový deň knihy a autorského práva
24. Svetový deň laboratórnych zvierat – Deň boja proti vivisekcii
Deň skautov
25. Africký deň malárie
26. Svetový deň duševného vlastníctva
27. Svetový deň grafiky
28. Medzinárodný deň smútku
Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
29. Medzinárodný deň tanca
30. Medzinárodný deň bez hluku
Deň pracoviska

Máj

2. Svetový deň vtáčieho spevu
3. Svetový deň slobody tlače
Deň slnka
Svetový deň astmy a alergie
4. Svetový deň solidarity
Medzinárodný deň hasičov
5. Medzinárodný deň pôrodných asistentiek
6. Svetový deň astmy
8. Medzinárodný deň Červeného kríža
9. Deň Európy
10. Medzinárodný deň sťahovavých vtákov
Svetový deň – Pohybom ku zdraviu
12. Medzinárodný deň ošetrovateliek, zdravotných sestier a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom
15. Medzinárodný deň rodiny
17. Svetový deň telekomunikácií
18. Medzinárodný deň múzeí
21. Svetový deň kultúrneho rozvoja
22. Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, za zachovanie biologických druhov
24. Svetový deň národných parkov
25. Deň oslobodenia Afriky – Deň Afriky
Medzinárodný deň stepu
26. Medzinárodný deň mlieka
28. Medzinárodný športový vyzývací deň
31. Svetový deň bez tabaku
Deň otvárania studničiek

Jún

4. Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie
5. Svetový deň životného prostredia
8. Medzinárodný deň oceánov
14. Svetový deň darcov krvi
Svetový deň žonglovania
15. Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby
16. Medzinárodný deň utečencov
17. Svetový deň boja proti desertifikácii a suchu
20. Svetový deň utečencov
21. Deň kvetov
Svetový deň hudby
22. Svetový deň hier
24. Svetový deň osteoporózy
26. Medzinárodný deň OSN na podporu obetí mučenia
Medzinárodný deň proti drogovej závislosti a nedovolenému obchodovaniu s drogami
27. Svetový deň rybárstva

Júl

1. Svetový deň architektúry
Svetový deň bez mäsa
Svetový deň lekárov
5. Deň zahraničných Slovákov
Medzinárodný družstevný deň
Deň workoholikov
9. Svetový deň veterinárnych lekárov
11. Svetový deň populácie

August

1. Medzinárodný deň priateľstva
6. Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní – Deň Hirošimy
9. Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta
Deň Nagasaki
12. Medzinárodný deň mládeže
13. Deň ľavákov
23. Medzinárodný deň pripomínajúci obchod s otrokmi a jeho zrušenie

September

1. Svetový deň mieru
2. Európsky deň židovskej kultúry
8. Medzinárodný deň gramotnosti
Medzinárodný deň solidarity novinárov
9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
10. Deň boja proti samovraždám
16. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
21. Medzinárodný deň mieru
Svetový deň Alzheimerovej choroby
22. Európsky deň bez auta
23. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi
26. Európsky deň jazykov
Medzinárodný deň nepočujúcich
27. Svetový deň turistiky
Deň cestovného ruchu
28. Medzinárodný deň nepočujúcich
30. Medzinárodný deň prekladateľov
Svetový deň dojčenia
Posledná septembrová nedeľa – Deň srdca

Október

1.Medzinárodný deň starších ľudí
Medzinárodný deň hudby
Medzinárodný deň lekárov
Svetový deň cyklistiky
Svetový deň vegetariánov
2.Svetový deň hospodárskych zvierat
3. Svetový deň úsmevu
4. Svetový deň dojčenia
Svetový deň ochrany zvierat
Svetový deň architektúry
5.  Medzinárodný deň učiteľov
6.  Svetový deň ľudských sídel
8.  Svetový deň boja proti úrazom popálením
9.  Svetový poštový deň
10. Svetový deň duševného zdravia
Svetový deň vajec
11. Deň boja proti bolesti
12. Svetový deň artritídy a reumatizmu
13. Svetový deň zraku
14. Svetový deň normalizácie
15. Svetový deň dedinských žien
16. Svetový deň výživy
17. Medzinárodný deň za odstránenie chudoby
19. Svetový deň chôdze
20. Svetový deň osteoporózy
Deň stromu
22. Svetový deň misií
24. Deň OSN
Svetový deň informácií o rozvoji
26. Deň osvetových pracovníkov
29. Svetový deň psoriázy
31. Svetový deň sporenia
1. októbrový pondelok Svetový deň nálezísk
2. októbrová streda – Medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof

November

6. Medzinárodný deň predchádzania ničenia životného prostredia vo vojnových a ozbrojených  konfliktoch
9. Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu
11. Deň veteránov
13. Svetový deň kvality
14. Svetový deň cukrovky
Svetový deň bez áut
16. Medzinárodný deň tolerancie
17. Medzinárodný deň študentstva
19. Svetový deň prevencie týrania detí
20. Svetový deň detí
Deň industrializácie Afriky
Medzinárodný deň bez fajčenia
21. Svetový deň televízie
Svetový deň pozdravov
23. Svetový deň nenakupovania
25. Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách
29. Medzinárodný deň solidarity s Palestínčanmi
30. Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti

December

1. Svetový deň AIDS
2. Medzinárodný deň za zrušenie otroctva
3. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých
5. Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre hospodársky a sociálny rozvoj
7. Medzinárodný deň civilného letectva
10. Deň ľudských práv
18. Medzinárodný deň migrantov
Deň poštovej známky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *