Zoznam starostov z obcí v okrese STROPKOV

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2018 boli voľby poslancov zastupiteľstiev a starostov obcí, mestských častí a primátorov miest, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. Volebná účasť dosiahla hodnotu 48,67 %, čo predstavuje mierny nárast oproti 48,34 % vo voľbách v roku 2014.

Baňa – František Šlang
Breznica – Slavomír Brendza
Breznička – Monika Leľová
Brusnica – Tatiana Szabóová
Bukovce – Jaroslav Palička
Bystrá – Miroslav Korečko
Bžany – Ladislav Vrabeľ
Chotča – Vladimír Čač
Duplín – Jozef Potoma
Gribov – Štefan Mulik
Havaj – Stanislav Viňarský
Jakušovce – Ján Smetanka
Kolbovce – Marek Antoš
Korunková – Mária Dudiňaková
Kožuchovce – Ján Zajac
Krišľovce – Monika Dovičaková
Kručov – Anna Kertisová
Krušinec – Viktor Bochin
Lomné – Ľudmila Hospodárová
Makovce – Helena Štefancová
Malá Poľana – Anna Bandiová
Miková – Dušan Džula
Miňovce – Miroslav Mojsej
Mrázovce – Pavol Polaščik
Nižná Olšava – Igor Madzin
Oľšavka – Ján Biroš
Potôčky – Dušan Šmajda
Potoky – Milan Vavrek
Šandal – Jaroslav Mikula
Soľník – Radoslav Slivka
Staškovce – Peter Gojdič
Stropkov – Ondrej Brendza
Tisinec – Jozef Kačmár
Tokajík – Jana Medvecová
Varechovce – Milan Hudák
Veľkrop – Marián Prokopič
Vislava – Milan Haňak
Vladiča – Ján Čurpek
Vojtovce – Helena Kasardová
Vyškovce – Dušan Antoš
Vyšná Olšava – Juraj Kasarda
Vyšný Hrabovec – Monika Sipľaková

(Aktualizované 11.11.2021)