Zástupcovia samospráv pri vodných nádržiach sa spojili

KVAKOVCE – Zástupcovia samospráv pri vodných nádržiach sa spojili. Výsledkom je neformálne združenie pod symbolickým názvom „Slovenské moria“.
V uplynulom týždni sa v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá stretli zástupcovia samospráv z okolia vodných nádrží na Slovensku, aby hovorili o problémoch, ktoré ich trápia.
Spoločné rokovanie iniciovali starostovia z okolia vodnej nádrže Veľká Domaša, a to Jaroslav Makatúra (Malá Domaša) a Radovan Kapraľ (Kvakovce). Zastúpenie mali všetky väčšie vodné nádrže na Slovensku, ako je Zemplínska šírava, Ružín, Liptovská Mara, Oravská priehrada, Sĺňava a Veľká Domaša.

 

Diskusia bola podnetná, primátori a starostovia uvádzali konkrétne skúsenosti z praxe, ako aj príklady nedostatočnej legislatívy, ktorá by upravovala napríklad fungovanie rekreačných oblastí. V okolí Liptovskej Mary je viac ako 682 čiernych stavieb, v okolí Domaše cez 350, ostatné nádrže sú na tom podobne. Problémom je najmä efektívna a rýchla likvidácia týchto čiernych stavieb. Ministerstvo životného prostredia SR malo podľa uznesenia vlády do 30. septembra tohto roka predstaviť návrh konkrétnych riešení, ako likvidovať čierne stavby, to sa ale dodnes nestalo.

Mestá aj obce z okolia vodných nádrží trápia problémy s odpadom, čiernymi skládkami, legislatíva podľa nich napríklad neupravuje, kto by mal zbierať separovaný odpad v rekreačných oblastiach. Chýba tiež polícia, ktorá by pomáhala riešiť problémy v letných centrách turizmu podobne, ako to robí naša polícia napríklad v Chorvátsku.
Na vodných nádržiach podľa primátorov a starostov chýba jednotný záchranný systém, ako je napríklad horská záchranná služba, ktorá funguje v zimných strediskách.
Niektoré samosprávy pociťujú aj problémy na úseku spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý podľa nich netransparentne prenajíma pozemky v okolí vodných nádrží bez vedomia obcí aj miest, bez transparentných súťaží a jasných pravidiel.

Výsledkom spoločného stretnutia je vznik neformálneho združenia – zoskupenia miest a obcí z okolia vodných nádrží na Slovensku pod symbolickým názvom „Slovenské moria“. Cieľom združenia bude vytvorenie priestoru na odbornú diskusiu o problémoch, ktoré trápia samosprávy, aj ľudí v okolí vodných nádrží na Slovensku. Výsledkom by malo byť aktívne pripomienkovanie zákonov, ktoré komplikujú život samosprávam aj občanom.

 

Ambíciou je tiež pripraviť aj niekoľko legislatívnych návrhov zákonov, ktoré by mohli priniesť pozitívnu zmenu a umožniť tak rozvoj cestovného ruchu na vodných nádržiach – našich Slovenských moriach.
Starostovia z okolia vodného diela Gabčíkovo sa z rokovania na Domaši ospravedlnili pre pracovnú zaneprázdnenosť, podporujú však spoločný postup samospráv, ktorý povedie k riešeniu najpálčivejších problémov.

Autorka: Simona Durkajová