Výsledky celokrajskej osobitnej kontroly

KOŠICE -V piatok (10.06.) od 18,00 do 22,00 hodiny policajti vykonali na území Košického kraja osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi vozidiel pred alebo počas jazdy, kontrolu dodržiavania zákazu používať telefónny prístroj vodičmi počas vedenia vozidla okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“.

Zamerali sa aj na rešpektovanie ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov motorových vozidiel voči chodcom a pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi. Policajti sa zamerali aj na vodičov motocyklov a taktiež na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na železničných priecestiach. Policajti počas kontroly zistili celkom 89 priestupkov, pričom z tohto počtu riešili 79 priestupkov v blokovom konaní, napomenutím vybavili 6 priestupkov a 4 priestupky oznámili na dopravný inšpektorát. Požitie alkoholu policajti odhalili u dvoch vodičov (do jedného promile). Rýchlosť prekročilo 43 vodičov, počas vedenia vozidla telefonoval iba jeden vodič, bez ustanoveného osvetlenia jazdili 3 vodiči, jeden nebol pripútaný bezpečnostným pásom, v dvoch prípadoch išlo o nesprávne predchádzanie a v štyroch prípadoch išlo o nesprávny spôsob jazdy a štyria vodiči nedali prednosť v jazde. Nevyhovujúci technický stav vozidla zistili v 4 prípadoch a v 13 prípadoch išlo o ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky. Zadržali 3 vodičské preukazy a 2 osvedčenia o evidencii vozidla. Pravidlá porušili aj traja chodci a jeden cyklista.
Polícia opäť apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby v záujme ich bezpečnosti dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník premávky je podľa zákona povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej bezpečnosť a plynulosť. Pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozil na živote a zdraví seba a ostatných, a nespôsobil sebe a ostatným škody na majetku.

Polícia upozorňuje na dodržiavanie predpisov
Upozorňujeme na kontroly objektívnej zodpovednosti v obmedzenej miere. Kontroly zamerané na dokumentovanie správnych deliktov držiteľov vozidiel budú policajti v Košickom kraji vykonávať nasledovne: dňa 12.6.2017 na území okresu Košice-okolie, dňa 13.6.2017 v okrese Michalovce a dňa 16.6.2017 v okrese Spišská Nová Ves. Vodičov upozorňujeme, aby dodržiavali predpisy, pretože nebudú zastavení priamo na ceste po porušení zákona, ale zásielka im príde domov.