VYJADRENIE K TÉME: PIESEŇ NAJKRAJŠIE MIESTO NA ZEMI

Dobrý deň, na základe skutočností a negatívnych reakcií k našej aktivite v meste Snina ohľadom projektu pieseň pre Sninu – Najkrajšie miesto na Zemi, by som sa rád vyjadril. Taktiež uvádzam vyjadrenie k nepravdivým príspevkom na rôznych profiloch a funpage facebooku, a taktiež k neprávom osočujúcich reakciách komentujúcich na naše občianske združenie ako aj na moju osobu.

Začnem pre komentujúcich s najcitlivejšou témou – financiami. Je na mieste otázka kto a na základe čoho má pocit že pesnička je predražená. Netreba zabudnúť, že sa rozprávame o širšom umeleckom projekte, kde pesnička je len jednou z aktivít. Rozprávame sa o umeleckých aktivitách, kde nie sú pevne určené ceny a ani sa nedajú exaktne určiť, či porovnávať. Napriek tomu by som rad vysvetlil tuto otázku. Na príprave piesne pracovalo vyše 10 ľudí viac ako 2 mesiace. Pieseň bola súčasťou projektu “Najkrajšie miesto na Zemi” pripraveného k 700. výročiu mesta.
Projekt okrem piesne zahŕňal aj tanečné choreografie, grafické návrhy a iné. Proces výroby bol náročný vzhľadom na to, že sme sa snažili urobiť pieseň pre všetky vekové generácie v súčasnom aranžmáne a všetko sme konzultovali s odborníkmi v danej oblasti. Podľa ich vyjadrení, vám môžem spokojne oznámiť, že pesnička pre Sninu vôbec nebola predražená, práve naopak, rozpočet bol niekoľkokrát nižší ako pri porovnateľných projektoch. Umenie je oblasť, kde platia prísne zákonné normy, ktoré sme museli dodržať. Pieseň o Snine je hodnotou, ktorá v Snine ostáva, je zdarma pre všetkých obyvateľov naveky. Od uvedenia piesne do života sme sa nestretli u poslucháčov piesne s negatívnou emóciou. Pieseň sa páčila všetkým generáciám od detí až po dôchodcov. Deti si pieseň spontánne spievali a miestny klub dôchodcov si ju okamžite chcel zaradiť do svojho repertoáru.
Ľudia za nami prichádzali s požiadavkou, aby sme im pieseň dali, aby si ju mohli počúvať. Tá možnosť tu už niekoľko dní je a pieseň si môžete vypočuť a stiahnuť na internetovej stránke mesta Snina.

Možno si niektorí poslucháči nenašli dostatok času na to, aby si poriadne vypočuli pieseň a nepochopili, že v piesni sa nespieva o najkrajšom meste na zemi, čo mohlo pre nich vyznieť ako neopodstatnené chválenie.
Mesto Snina má tak ako každé iné mesto svoje problémy a prirodzene tu existuje aj množstvo ľudí, ktorí správu mesta kritizujú a majú na správu mesta iný názor. Dôležité, je ale zachovať si aj v kritike súdnosť a nemanipulovať s verejnosťou. Táto pieseň je apolitická. Autori v nej vyjadrili svoj vzťah k Najkrajšiemu miestu na Zemi a rodisku svojmu. Pieseň je o nádhernej prírode a nádherných ľuďoch ktorí tu žijú. Je zhmotnením pozitívnej emócie, ktorá ma ľudí stmeľovať a vzbudzovať v nich hrdosť.

Pravdou je, že ľudia ktorým sa pieseň páči sa nezapájajú toľko do diskusií, ale venujú sa svojim aktivitám. Z reakcií vieme, že už po pár vypočutiach pieseň zľudovela a je už len otázkou krátkeho času, kedy sa bude hrať aj na rodinných a spoločenských podujatiach. Samozrejme, že sme realisti a nie je prirodzené, aby sa pieseň v tejto originálnej podobe páčila úplne všetkým. Práve preto bude nasledovať ďalšia etapa možností aktívnej práce verejnosti s pesničkou, keďže je možnosť pieseň prerobiť a použiť vo vlastnej verzii, ktorá si určite nájde miesto u určitej vybranej skupiny obyvateľstva. MSKAOS Snina určite privíta nové nápady, nové cover verzie, moderné spracovanie v podobe diskotékového hitu, unplugged verzie, dychovej verzie …. možnosti je veľa.

Sme osočovaní ohľadom údajných nekalých praktík ohľadom zmlúv, tak prikladám vyjadrenie aj k tejto téme: Predpokladám, že pre nedostatok času sa pisateľom nepodarilo preštudovať si text zmlúv dôkladne. Je možné, že sa k tomu pridružilo aj to, že si nenaštudovali k tomu prislúchajúce zákonné normy, napríklad Autorský zákon. Keď k tomu pridáme to, že sa títo ľudia neorientujú v prostredí umeleckej výroby, môže vzniknúť takýto problém.
Nápad, prvotné návrhy, autorská iniciatíva ako aj demo verzia boli súčasťou daru mestu. Vymysleli sme, dali sme do toho svoje duševné vlastníctvo, zrealizovali sme demo verziu a prišli sami iniciatívne za vedením mesta a predstavili tento projekt.
Keďže sa tento projekt zapáčil, dohodli sme sa na rozpracovaní a realizácii projektu k riadnemu odovzdaniu diela v požadovanej umeleckej kvalite a so všetkými zákonnými normami čo k tomu patria.

Samotná výroba piesne, a teda aj celý proces profesionálnej výroby piesne do podoby ako ju poznáme je obsiahnutá v zmluve o dielo.
Tam je aj uvedená cena za dielo. Licenčná zmluva je za účelom poskytnutia práv k užívaniu piesne . Na pochopenie tejto zmluvy je potrebné poznať Autorský zákon. Jednoducho povedané, ak si niekto dá vyrobiť hudobné dielo pre vlastné potreby, na jeho verejnú produkciu musí mať uzavretú licenčnú zmluvu s autorom, inak porušuje zákon. Autor má zákonné právo dostať odmenu za každú verejnú produkciu a môže aj túto verejnú produkciu obmedziť časovo, alebo regionálne. To, že pieseň je voľne k dispozícii pre potreby mesta a jeho obyvateľov je nadštandardnou výhodou. (ináč povedané aj finančné výhodné, pretože doživotne už nevznikajú pre mesto povinné autorské poplatky na verejnú produkciu s uvedenou pesničkou). Treťou zmluvou už nie je zmluva k výrobe piesne, ale k podujatiu, ktorá sa udialo na námestí v Snine 9.6.2017. V tejto časti sú zahrnuté naše náklady na všetky aktivity, ktoré sme realizovali v súvislosti s podujatím (program, živú kapela, originálne tanečné choreografie, dramaturgia, dopravné náklady, ubytovanie a podobne) .

Nie je možné tieto 3 zmluvy spájať. To že si to takto niektorí spájajú, predpokladám vzniklo nedostatočným preštudovaním obsahu zmlúv. Na záver pripomíname pokračovanie projektu formou súťaže o najlepší videoklip, ktorá bola pri príležitosti zverejnenia pesničky aj spustená. Taktiež v najbližších dňoch je možné si uvedenú pesničku Najkrajšie miesto na Zemi stiahnuť zdarma na internetovej stránke MSKAOS Snina.

Úprimne verím tomu, ak ste boli ochotní venovať svoj čas čítaniu až potiaľ, že skončí nenávistná kampaň vedená voči nám.
Čestne vyhlasujem, že nikto z vedenia mesta Snina a MSKAOS sa finančne neobohatil na týchto zmluvách. Všetky prostriedky budú poukázané na základe zmlúv na účet OZ Východ Východu Slovenska za účelom pokrytia všetkých realizovaných úkonov k projektu. Toto vyjadrenie je odpoveďou na všetky príspevky, ktoré som zaregistroval hlavne na sociálnych sieťach, napríklad na stránke Dianie v Snine. V prípade, že niekto bude mať záujem o ďalšie informácie rád sa s ním stretnem.
Chápem verejnosť, že reagovala negatívne na informácie ktoré boli podané dosť nešťastným spôsobom. Občan má právo sa slobodne vyjadrovať a je dobré, že nie sme ľahostajní voči dianiu v Snine. Ale jeho vyjadrenia nesmú porušovať práva iných. Teraz sa to tak stalo. Neuvážené výroky zasiahli ľudí, ktorí projektu verili a stále veria.
Všetci do projektu dali podstatne viac, ako dostali.
Touto cestou by som rád požiadal tých, ktorí unáhlene bez uváženia a preverenia si faktov reagovali negatívne na moju osobu a na naše OZ Východ Východu Slovenska, aby stiahli nepravdivé informácie a komenty so všetkých verejne i neverejne dostupných kanálov a sebe dostupným spôsobom dali vec na pravú mieru.
Som rád, že som mohol stáť pri veľkých slovenských i našich regionálnych projektoch a chcem sa venovať podpore kultúry, športu a cestovného ruchu v regióne aj naďalej. Buďme k sebe tolerantní, pomáhajme si, spolupracujme a podporujme sa. Pre mňa a celý produkčný kolektív je to, kde sme sa narodili, alebo žijeme navždy Najkrajšie miesto na Zemi.

S pozdravom
Michal Demjan,
predseda OZ Východ východu Slovenska