V Michalovciach nebude MHD počas veľkonočných sviatkov premávať

MICHALOVCE – Počas sviatkov Veľkej noci bude v meste Michalovce úplne pozastavená premávka mestskej hromadnej dopravy. Autobusy MHD počas štyroch dní, od 10. apríla do 13. apríla, nebudú jazdiť vôbec. Opatrenie bolo prijaté v súvislosti s celoštátnym zákazom vychádzania a zhromažďovania sa a jeho cieľom je, v záujme ochrany verejného zdravia, obmedziť pohyb ľudí počas týchto dní.

Zároveň počas dvoch dní, od 8. do 9. apríla, bude zastavená činnosť Mestského úradu Michalovce.
To znamená, že budova „A“ na Námestí osloboditeľov aj budova „B“ na Námestí slobody, budú počas týchto dní pre klientov zatvorené. V prípade naliehavej potreby vo veci úmrtia, prípadne vydania rodného listu, môžu  klienti kontaktovať matričný úrad telefonicky. Dňa 8. apríla na telefónnom čísle 0908 446 411. Dňa 9. apríla na telefónnom čísle 0907 659 968.

Ilustračné foto

V tejto súvislosti dávame do pozornosti informáciu, že pri vybavovaní cirkevného pohrebu nie je nutné potvrdenie Listu o prehliadke mŕtveho od matričného úradu. Po pohrebe stačí prísť doriešiť úmrtný list a veci s tým spojené.

Iné úkony v tomto období Mestský úrad Michalovce nebude vykonávať. Veľkonočné sviatky budú tento rok v mnohých ohľadoch zrejme iné, než na aké sme zvyknutí. Aj napriek všetkým obmedzeniam vám želáme ich príjemné prežitie doma.

O aktuálnej situácii a ďalších opatreniach vás budeme aj naďalej informovať.

Ing. Iveta Palečková,

Mestský úrad Michalovce