Uznanie pre Vihorlatské múzeum

HUMENNÉ – Vihorlatské múzeum v Humennom sídliace v renesančnom zámku, získalo ďalšie ocenenie – cenu Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii Expozície a výstavy za obdobie rokov 2014 – 2017 a to za prípravu 25. ročníkov výstavy Karpatská kraslica.

Ako informovala Jana Fedičová z Vihorlatského múzea, spomínané ocenenie bolo udelené počas Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckej konferencie v Párnici pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Andreja Melicherčíka, jedného zo zakladateľov modernej etnológie.
„Ocenenie za uchovávanie a prezentovanie kultúrno-historického fenoménu kraslice v rámci dnes už medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica je uznaním všetkým, ktorých podujatie v karpatskej kotline spojilo spoločným kultúrnym dedičstvom a novými posolstvami,“ uviedla Jana Fedičová s tým že na pôde Vihorlatského múzea vystavovalo doteraz zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Rumunska vyše 400 autorov takmer 21 tisíc kraslíc.

Doplnila, že výstavu navštívilo bezmála 49 a pol tisíc návštevníkov. „V etnografickom zbierkovom fonde Vihorlatského múzea sa nachádza viac než osemsto kraslíc. Jeho súčasťou je aj vzácna replika ukrajinskej kraslice z 15. storočia,“ doplnila na záver Fedičová.