Usmernenie pre poľovníkov

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva usmernenie pre poľovníkov k uplatňovaniu výnimku zo zákazu vychádzania mimo okres a po 20-tej hodine.

Vláda SR schválila 31.03.2021 uznesenie č. 176, ktorým doplnila uznesenie č. 160 zo 17.03.2021. Uvedeným uznesením „Vláda SR obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na“ v uznesení vymenované prípady a situácie.

Autor: Jakub Mraz, Diviak lesný

Uznesením č. 176 bolo doplnené, že vyššie uvedené obmedzenie sa nevzťahuje „s účinnosťou od 1. apríla 2021 na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť.“

To znamená, že držitelia poľovných lístkov môžu od 1. apríla 2021 vycestovať v rámci pobytu v prírode aj mimo okres, a môžu vychádzať aj po 20-tej hodine, ale len z dôvodu plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.

Dôrazne upozorňujeme, že vykonávanie ostatných poľovníckych činností je naďalej obmedzené územím okresu a časovo do 20-tej hodiny.

Oprávnenosť pohybu držiteľ poľovného lístka preukazuje platným poľovným lístkom a v prípade individuálnej poľovačky platným povolením na lov diviačej zveri, alebo v prípade spoločnej poľovačky pozvaním od užívateľa poľovného revíru, ktorý spoločnú poľovačku organizuje.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)