Unikátna bankovka zo Zemplína

MICHALOVCE – V tomto roku si domáci pripomínajú 777. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Pri tejto príležitosti bola vytlačená výnimočná zberateľská bankovka – Nula Euro Souvenir. Ide o originálny a jediný oficiálny koncept výroby napodobenín bankoviek slúžiacich ako suvenír. Bankovky Nula Euro Souvenir sa tlačia na originálny 100% bavlnený papier, ktorý sa používa aj pri výrobe pravých eurobankoviek.

Sú identické s pravými bankovkami s tým rozdielom, že nie sú určené na použitie v platobnom styku a sú zabezpečené proti prípadnému zneužitiu v automatoch prijímajúcich bankovky, ako aj v čítačkách bankoviek.
Zberateľská bankovka s nominálnou hodnotou nula eur obsahuje množstvo ochranných prvkov (mikrotlač, hologram, UV ochranné prvky a i.) rovnako ako pravé eurobankovky. Každý kus je unikát vďaka číslovaniu a sériovému kódu. Oficiálne a originálne Nula Euro Souvenir bankovky majú veľkosť eurobankovky nominálnej hodnoty 20 eur a sú vyrábané vo fialovej farbe, pripomínajúcej eurobankovku nominálnej hodnoty 500 eur. Ich koncept a dizajn je chránený patentom a ochrannou známkou.

Fenomén nula euro bankoviek ako suvenírov vznikol v roku 2015 vo Francúzsku za účelom podpory turizmu, najmä prostredníctvom propagácie kultúrnych pamiatok, múzeí a galérií, zoo, zábavných atrakcií a rôznych ďalších turistických stredísk. V roku 2020 pri príležitosti 5. výročia vydania prvého nula eurového suveníru sa vytlačili aj tzv. anniversary foldre, zložky s podrobnejším popisom a grafikou k bankovke. Tieto sú pre zberateľov zvlášť atraktívne.

Na michalovskej nula euro bankovke je na prednej strane zobrazená veduta mesta Michalovce ako jeden z najlepších historických motívov znázorňujúcich mesto.
Na druhej strane bankovky sú zobrazené európske národné pamiatky. Autorsky a organizačne pripravil vydanie michalovskej bankovky zamestnanec Mesta Michalovce a zberateľ tohto artiklu, Andrej Koli, pod gesciou zástupcu primátora Jozefa Sokologorského a s odborným posúdením  historikom Martinom Molnárom. Bankovka bola vydaná prostredníctvom firmy Nunofia, s.r.o., ktorá je výhradným držiteľom licencie a vydavateľom konceptu Euro Souvenir.

Predaj michalovskej suvenírovej bankovky sa začne v sobotu 20. novembra o 9.00 hod. v Informačnej kancelárii mesta Michalovce, Nám. osloboditeľov 10, v budove Zlatý býk. Cena jednej bankovky je 3 eurá. Na predaj bude aj neoficiálny folder v cene 30 eur.

Text a foto: Ing. Iveta Palečková, MsÚ Michalovce