Slovníček: česko-chorvátsky (O)

Chorvatsko vlajka

Prinášame vám stručný česko-chorvátsky slovníček, ktorý by mohol pomôcť počas vašej dovolenky v tejto obľúbenej destinácii (aj) občanov Slovenska. Je rozdelený na niekoľko časti, podľa počiatočného písmena v slove.

obden svaki drugi dan
oba chlapci oba dječaka
obal omotač
obálka kuverta
obarvit obojit
občan građanin | stanovnik
občanský građanski
občanský průkaz osobna karta
občanství državljanstvo
občas s vremena na vrijeme | ponekad
občerstvení osvježenje
období doba
obec općina
obecní opći
oběd ručak
obejmout zagrlit
oběť žrtva
obhajovat branit
obchod zanimanje
obchodník trgovac
obilí obilje
obinadlo zavoj
objednaný poručen | naručen
objednat poručit | naručit
objednat si poručit (kavu)
obočí obrve
obojí oboje
obor struka zanimanja
obora obor
obout | obouvat se obut | obuvat se
obráceně naopako | obrnuto
obrácený prevrnut
obracet prevrnut
obracet se obraćat se
obrana odbrana
obranný (hráč) obrambeni (igrač)
obrat preokret
obratel pršljen
obrátit okrenut
obrátit se vpravo okrenut se desno
obrátit stránku okrenut list
obratný okretan | okretna | spretan | spretna
obraz slika
obrazárna galerija slika
obrázek slika
obrazovka ekran
obrna dětská dječja paraliza
obroučky brýlí okvir za naočale
obrovský veliko
obrys kontura
obsadit zauzet (mjesto)
obsah sadržaj
obsahovat sadržat
obsazeno zauzeto (mjesto)
obsluha posluga
obsluhovat posluživat
obstarat si nabavit
obtěžovat smetat | uznemirivat
obtížný/á težak | teška
obvaz zavoj
obvázat ránu zavit ranu
obvinit okrivit
obvyklý/á uobičajen | uobičajena
obyčejně obično
obyčejný običan | obična
obyvatel stanovnik
obyvatelstvo stanovništvo
obzor vidik | horizont
obžalovaný optuženi
ocas rep
oceán ocean
ocel čelik
ocelárna čeličana
odbočit skrenut (s puta)
odborářský/á sindikalan | sindikalna
odborník stručnjak
odborný stručni
odborový/á sindikalan | sindikalna
odbory sindikat
odbrzdit otkočit
odcestovat otputovat
oddechnout si odmorit | predahnut
oddělení odjeljenje
odečíst | odečítat oduzet | oduzimat
odehrávat se odigravat se
odejít otići
odesílat | odeslat slat | poslat
odesílatel pošiljalac
oděv odjeća
odevzdat predat
odhad procjena
odhadem otprilike
odhadovat procjenjivat
odhadu prema procjeni
odhodit odbacit | bacit
odcházíte? zar već odlazite?
odchod odlazak
odjet vlakem | autem otići vlakom | autom
odjezd polazak | odlazak
odjíždět polazit | odlazit
odkdy od kada
odkud odakle
odliv oseka
odložit odgodit
odložit si skinut (sako)
odměna nagrada
odměnit koho zač nagradit koga za što
odmítat odbijat
odmítnout pozvání odbit poziv
odmontovat demontirat
odmykat otključavat
odnášet odnosit
odněkud odnekud | odnekuda
odnést odnijet
odpadky otpadci
odplout otplovit
odplouvat otplovljivat
odpočinek odmor
odpočinout si odmorit se
odpočívat odmarat se
odpoledne poslije podne
odpověď odgovor
odpovědět odgovorit
odpovědnost odgovornost
odpovědný/á odgovoran | odgovorna
odpovídat odgovarat
odpustit oprostit
odřené (koleno) podređeno (koljeno)
odříci odreći se
odsoudit osudit
odsouzený osuđeni
odstěhovali jsme se odselili smo se
odstěhovat odselit
odstín nijansa
odstranit otklonit
odsunout odložit
odsuzovat osuđivat
odškodné odšteta
odšroubovat odvit
odtáhnout potegnut
odtok oticanje vode
odůvodněný obrazložen
odůvodnit obrazložit
odvaha hrabrost
odvázat odvezat
odvážet odvozit
odvážit se skupit hrabrost
odvážný/á hrabar | hrabra
odvděčit se odužit se
odvést odvest
odvléci odvući (auto)
odvolat opozvat
odvolávat se na pozivat se na
odzbrojení razoružanje
oficiální oficijelan | oficijelna
oheň vatra
ohlas odjek  | odziv
ohlásit pokoj v hotelu odjavit sobu u hotelu
ohled obzir
ohledně u vezi
ohniště ognjište
ohňostroj vatromet
oholit obrijat
ohřát ogrijat | ugrijat
ohřát se ogrijat se
ohřívat zagrijavat | podgrijavat
ohýbat se saginjat se
ochladilo se zahladilo se
ochladit se rashladit se
ochlazení zahlađenje
ochlazovat se hladit se
ochota ljubaznost
ochotně ljubazno
ochotný predusretljiv | ljubazan
ochrana před čím zaštita protiv čega
ochranný zaštitni
ochutnat probat | kušat
okamžik moment | trenutak
okamžitě odmah | trenutno
oklamat prevarit
oklika zaobilaženje
okno prozor
oko oko
okolí okolina
okolo okolo
okraj kraj
okruh okrug
okružní kružni
okupace okupacija
okurka krastavac
olej ulje
olejomalba slika s uljem
olejovky sardine
oliva maslina
oloupat brambory ogulit krumpir
olověný olovni
olovo olovo
oltář oltar
olympiáda olimpijada
olympijský olimpijski
olympionik olimpijac
omáčka umak
omastek masnoća
omastit zamastit
omdlít onesvijestit se
omeleta omlet
omezení rychlosti ograničenje brzine
omezovat se ograničivat se
omlouvám se ispričavam se
omlouvat se ispričavat se
omluvit oprostit
omluvit se ispričat se
omyl greška
on on
ona ona
ondulace ondulacija
opačný obrnut
opak dapače
opakovat ponovit
opálit se pocrnit
opalovat se sunčat se
opatrně pažljivo
opatrný/á pažljiv | pažljiva
opatřit si nabavit
opravář mehaničar
opravdový istiniti
opravdu zaista
opravna radionica
oprávnění ovlaštenje
opravovat popravljat
opřít se oslonit se
opsat prepisat
optik optičar
optimista optimista
optimistický optimistički
opustit napustit
orat orat (polje)
ordinace ordinacija
ordinovat ordinirat
orel orao
orgán organ
organizace organizacija
organizovat organizirat
orchestr orkestar
orientace orijentacija
orientální orijentalan | orijentalna
orientovat se orijentirat se
originál original
originální originalan | originalna
orloj toranj
ořech orah
osa os
osada naselje
osel magare | magarac
osladit zasladit
oslava proslava
oslavit proslavit
oslavovat proslavljat
osm osam
osmažit ispržit
osmdesát osamdeset
osmdesátý osamdeseti
osmnáct osamnaest
osmý osmi
OSN (Organizace spojených národů) OUN (Organizacija ujedinjenih nacija)
osoba osoba
ospalý pospan | dremljiv
osprchovat se istuširat se
ostatně uostalom
ostatní ostali
ostrov otok
ostružina kupina
ostrý/á oštar | oštra
ostříhat vlasy ošišat kosu
ostuda sramota | bruka
osud sudbina
osudný presudni
osvědčení uvjerenje | potvrda
osvětlení osvjetljenje (ulice)
osvětlit osvijetlit (ulicu)
osvěžit osvježit se
osvobodit oslobodit
osvobození oslobođenje
ošetřovat nemocného njegovat bolesnika
ošetřovatelka medicinska sestra
ošidit podvalit
ošklivý/á ružan | ružna
oštěp koplje
otáčet se okraćat se
otázka pitanje
otec otac
oteklý otečen
oteplení otopljenje
otevřený otvoreno
otevřít otvorit (vrata)
otrava trovanje
otrávit se otrovat se
otravovat koho gnjavit koga
otřes potres (mozga)
otřít obrisat
otvírač otvarač
otvor otvor
ověřit si ovjerit
ovládnout svladat
ovoce voće
ovocný voćni (sok)
ovšem svakako | naravno
ozbrojený naoružan
ozdoba ukras
ozdobit ukrasit
ozdravovna oporavilište
označit | označovat označit | označivat
oznámení objava
oznámit | oznamovat javit | javljat
ozvat se odazvat se
ozvěna odjek
ozývat se odazivat se
oženit se oženit se