Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva

MICHALOVCE – Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním mestských ocenení, Cena mesta Michalovce a Cena primátora. Z rúk primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka si ich v piatok, 5. októbra, prevezme pätnásť výnimočných osobností a kolektívov, ktorí svojím konaním prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Návrhy na udelenie Ceny mesta Michalovce mestskému zastupiteľstvu môžu predložiť poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a mimovládne organizácie.

Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom zastupiteľstve udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Jaroslav Koščo – za jeho verejnú, spoločenskú a športovú aktívnu činnosť
Základná škola Teodora Jozefa Moussona – za vynikajúce dlhodobo dosahované výsledky školy počas posledných piatich rokov
Mgr. Richard Štochl – za popularizáciu hádzanej mužov a reprezentáciu Michaloviec doma aj v zahraničí
Klub vojakov zálohe Michalovce – pri príležitosti 50. výročia vzniku klubu
Materská škola, Okružná ulica – pri príležitosti 40. výročia existencie materskej školy

Viliam Záhorčák, primátor Michaloviec

Primátor mesta Michalovce udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu primátora mesta Michalovce.
Návrhy na udelenie ceny primátora predkladá aj mestská rada a o jej udelení rozhoduje primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Na slávnostnom zastupiteľstve budú udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:
JUDr. Andrej Daňko – za popularizáciu futbalu a reprezentáciu Michaloviec doma aj v zahraničí
Angela Hapáková – pri príležitosti vzniku Denného centra č.1 v Michalovciach a pri príležitosti životného jubilea
Ing. Gabriel Sabo – za dlhoročnú angažovanú prácu, ktorou sa aktívne podieľa na organizovaní atletických podujatí v meste
Mgr. Irena Adámková – za založenie Plaveckého klubu ORCA Michalovce a činnosť vo funkcii prezidentky Slovenskej plaveckej federácie
Ing. Miroslav Gajdoš – pri príležitosti 50. výročia založenia oddielu Judo
Mgr. Valéria Kocúrová – za významný osobný podiel na rozvoji Základnej školy T.J. Moussona a dlhodobo dosahované výborné výsledky pod jej vedením a pri príležitosti životného jubilea
Bc. Marianna Rebičová – odchovankyňa a hráčka HK Iuventa Michalovce, reprezentantka SR v družstve žien
Ján Gonda – za návrh a realizáciu umeleckých diel v rámci mesta
František Petrilák – za 20-ročnú aktívnu prácu vo Folklórnom súbore Zemplín, dlhoročnú aktívnu činnosť vo Folklórnej skupine Klubovanka a pri príležitosti životného jubilea
Detská ľudová hudba ZUŠ, Štefánikova 20 – pri príležitosti 40. výročia založenia Detskej ľudovej hudby a za šírenie detského folklóru doma a v zahraničí


Slávnostný program v mestskom kultúrnom stredisku zavŕši koncert sláčikového kvarteta LenART Quartet.
Tešíme sa na Vás v piatok o 17.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.

Ing. Iveta Palečková
MsÚ Michalovce