Pre záujmy súkromnej firmy chceli zapredať Humenčanov

Obyvatelia Humenného sa mali stať rukojemníkmi vysokých cien tepla a arogantných praktík Humenskej energetickej spoločnosti (HES) do roku 2025 alebo 2035.

Taká bola aspoň predstava poslanca Jozefa Babjáka, ktorý na mestské zastupiteľstvo prišiel lobovať za HESku a s dvomi papiermi bez štipky sebareflexie požiadal o viac ako 1 milión Eur a predĺženie nevýhodnej zmluvy do roku 2025, alebo že by mesto nedalo nič a zmluva by platila do 2035. A HES by požiadala o eurofondy na rekonštrukciu rozvodov tepla.

HES si asi z Humenčanov a poslancov robí dobrý deň! Veď nemali pripravený žiaden projektový zámer, žiadne posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nič z takmer 22 príloh, ktoré sú potrebné k podaniu žiadosti o nevratný finančný príspevok. Už absurdnejšie by mohla ich žiadosť vyzerať iba keby napochodovali s detskou kresbičkou, na ktorej by boli nakreslené teplovody. Priznám sa, že už dávno som sa tak nečudovala, keďže som si myslela, že po toľkých rokoch v politike ma už nič nedokáže prekvapiť.

Ale podarilo sa. Poslanec Babják zámer HESky predstavil s kamennou tvárou. Chcem veriť, že naozaj iba naivne netušil, čo v jej mene prezentuje, pretože bolo jasné, že nejde o žiaden relevantný materiál aspoň trochu kompetentne pripravený. Vedúci odboru mestského rozvoja, cestovného ruchu a fondov Európskej únie na Mestskom úrade v Humennom Miroslav Turčan navyše potvrdil, že takto predložený návrh/nenávrh by žiadnu šancu na získanie eurofondov nemal, pretože v princípe neexistoval. Mám silné podozrenie a mojím názorom je, že cieľom nebola žiadna oprava rozvodov, ale pod týmto rúškom iba donútiť mesto predĺžiť nevýhodnú zmluvu.
Poviem vám pravdu, že očakávam, kedy vyprší existujúca zmluva na dodávku tepla a mesto bude opäť spravovať svoj majetok v prospech svojich občanov. Zmluvu už prvostupňový súd dokonca označil za neplatnú, no po odvolaní HESky bol spor posunutý na vyšší súd, kde sa na rozhodnutie čaká. Každopádne, tak katastrofálnu zmluvu, ako je táto, už zrejme nikto nedokáže podpísať.
A verím tomu aj preto, že keď poslanec Babják zistil, čo za pamflet predložil na zastupiteľstvo, sám radšej zvážil, že ten materiál je potrebné stiahnuť a za stiahnutie hlasovali všetci prítomní naprieč politickým spektrom.

Poslancov, ale aj primátorku volia všetci občania mesta. Pracovať je preto potrebné v záujme ľudí a snažiť sa im uľahčovať život, chrániť ich peňaženky a riadiť mesto tak, aby bolo dobrým miestom na život. Mnohí sa o to v našom úrade snažíme a môžem sľúbiť, že ten boj nevzdáme, nech si firmy, alebo ich lobisti želajú čokoľvek. My počúvame Humenčanov. Preto som rada, že sme schválili na zastupiteľstve realizáciu prieskumu medzi obyvateľmi, že ako vnímajú HES a ako sú spokojní s jej službami a že či si želajú predĺžiť jej zmluvu do roku 2025 alebo až 2035. Občania tak rozhodnú sami a ja im sľubujem, že ich rozhodnutie budem v plnej miere akceptovať aj s väčšinou rozumných poslancov, ktorí sa pri svojom hlasovaní na mestskom zastupiteľstve nedajú zastrašiť a hája záujmy väčšiny Humenčanov.

PhDr. Jana Vaľová,
primátorka mesta Humenné
a poslankyňa NR SR


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.