Pozvanie do Vihorlatskej knižnice – „Chrbtom k horám“

HUMENNÉ – Kniha Chrbtom k horám vypovedá o dejinách Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov
Je písaná pútavým jazykom a jasne približuje a vysvetľuje peripetie vývoja rusínskeho obyvateľstva až do súčasnosti. 

Vihorlatská knižnica v Humennom Vás pozýva na prezentáciu knihy P.R. Magocsiho Chrbtom k horám: Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov, ktoré sa uskutoční v piatok – 16. júna 2017 o 16.30 hod. v priestoroch knižnice. 

 

Profesor Paul Robert Magocsi

O autorovi:
Profesor Paul Robert Magocsi patrí k tým americko-kanadským vedcom, ktorých vedecká dráha je dlhodobo spojená s výskumnými aktivitami v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre dejín, Katedre politických vied a je tiež vedúcim katedry ukrajinistických štúdií Torontskej univerzity.

Kniha popredného amerického historika a jedného z najväčších odborníkov na dejiny východných Slovanov univ. profesora P. R. Magocsiho zachytáva na 600 stranách v prehľadnej forme dejiny karpatských Rusínov. Tie sú rozložené do 35 kapitol, obohatené o mapy daných historických reálií, náčrty, obrazy i dobové fotografie približujúce svet Rusínov žijúcich severne i južne od hrebeňov Karpát. Kniha je písaná pútavým jazykom a jasne približuje a vysvetľuje peripetie vývoja rusínskeho obyvateľstva až do súčasnosti.

Autor: Vihorlatská knižnica v Humennom
FOTO: media.licdn.com