Nemocnice z regiónu v prvej desiatke, lenže michalovská tam chýba

ZEMPLÍN – Fakultná nemocnica FD Roosevelt v Banskej Bystrici a Nemocnica Stará Ľubovňa (Prešovský kraj) sú v tomto roku najlepšie nemocnice na Slovensku podľa hodnotenia zdravotníckych zariadení, ktoré uskutočnil Inštitút pre hospodárske a sociálne záležitosti Reformy (INEKO).
„Porovnávali sme zdravotnícke zariadenia v piatich hlavných oblastiach. Boli to spokojnosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, riadenie, transparentnosť a diagnostika„ uviedol Dušan Zachar z INEKO.
Vo štvrtom roku hodnotenia nemocníc boli po prvýkrát zohľadnené hodnoty indexu prípadu. Indikátor mixu prípadov naznačuje náročný charakter diagnóz pacientov v roku 2017, čím sme do istej miery dosiahli „rizikové váženie“ niektorých ukazovateľov kvality. „Nevýhodou predchádzajúceho hodnotenia bolo, že pri posudzovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sme sa zamerali len na výstup nemocnice. Nebrali sme do úvahy náročnosť pacientov prichádzajúcich do nemocnice“, vysvetlil riaditeľ INEKO Peter Golias.
Zdôraznil tiež, že nemocnica, ktorá mohla mať náročnejších pacientov na vstupoch, tiež vykazovala horšie výsledky vo výstupe. „To je dôvod, prečo sme to automaticky zaradili do nášho rebríčka,“ dodal Golias.
Riaditeľ ústavu ocenil systém DRG, ktorý im umožnil získať tieto údaje po prvýkrát. INEKO sa preto rozhodol zahrnúť tento parameter do metodológie hodnotenia nemocnice.

Ilustračné foto: Nemocnica Svet zdravia – Humenné

Umiestnenie nemocníc z regiónu Zemplín:  

Na 4. mieste sa umiestnila Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Na 6. mieste sa umiestnila Vranovská nemocnica, a.s.
Na 14. mieste sa umiestnila Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Na 17. mieste sa umiestnila Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Na 18. mieste sa umiestnila Nemocnica Snina s.r.o.

zdroj:TASR,INEKO