Nelegálne zamestnávanie – zistenia inšpektorov Inšpektorátov práce počas mája 2020

BRATISLAVA –  V mesiaci máj 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom  systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 37 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 21 subjektov. 

Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 7 žien a 30 mužov (podiel mužov predstavuje 81 % na celkových zisteniach).

V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj bolo evidované nelegálne zamestnávanie 8 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 37 100,00%
Ženy 7 18,92%
Muži 30 81,08%
Cudzinci 8 21,62%

*informácie aktuálne ku dňu 26. 06. 2020