Návšteva z maďarských knižníc vo Vihorlatskej knižnici

HUMENNÉ – V sobotu 25. novembra 2023 navštívili mesto Humenné pracovníci viacerých knižníc z Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy na čele s predstaviteľmi II. Župnej a mestskej knižnice Ferenca Rákócziho z Miskolca.

Miskolc je štvrtým najväčším mestom v Maďarsku a spomínaná knižnica je najväčšou knižnicou v danom regióne. Poskytuje metodické služby ďalším 300 menším knižniciam v svojej pôsobnosti, vo svojom fonde má približne milión knižničných jednotiek.

Súčasťou delegácie boli: Erika Pálfi (vedúca cudzojazyčnej knižnice Lőrinca Szabóa – pracovisko Župnej knižnice Františka Rákócziho II. a tajomníčka Zväzu maďarských knihovníkov), Ágnes Csurák Tumik (vedúca oddelenia mestskej siete Župnej knižnice Františka Rákocziho II. a členka predstavenstva Zväzu maďarských knihovníkov), Monika Szentesi Nagy (riaditeľka Mestskej knižnice v Sátoraljaujhelyi a členka predstavenstva Zväzu maďarských knihovníkov), László Zahuczky (predseda Zväzu maďarských knihovníkov), Erszébet Burmeister (hlavná knihovníčka knižnice Miškolcskej univerzity a archívu), Monika Szabó (predsedníčka národnostnej samospráva Miškolcskej župy) a Dénes Fekete (predseda vojensko-historického zväzu v Miškolci).

Ako informuje web Vihorlatskej knižnice: „približne 40 knihovníkov a knihovníčok rôzneho odborného zamerania sa po návšteve Vihorlatského múzea a Chrámu sv. Cyrila a Metoda pozrelo aj na to, v akom stave je aktuálne rekonštrukcia Vihorlatskej knižnice. Napriek jazykovej bariére a veľkostnej odlišnosti sme sa utvrdili v tom, že vo všetkých knižniciach riešime veľmi podobné problémy i radosti“.