Nárok na vianočný príspevok si možno overiť na kalkulačke

ZEMPLÍN – Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov kalkulačku na výpočet vianočného príspevku. Prístupná je na webovej stránke poisťovne v časti Dôchodca – Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku 2018.
„Použitie kalkulačky je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše sumu dôchodku alebo sumy jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, zabezpečí prepočet inej meny na euro, pričom prepočítaná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.
Po kliknutí na políčko vypočítať dôchodca ihneď zistí, či mu vianočný príspevok za rok 2018 patrí, alebo nepatrí.
Ak dôchodcovi vianočný príspevok patrí, kalkulačka mu ukáže sumu vianočného príspevku, ako aj jeho prípadné jednorazové zvýšenie.