Na mestskom cintoríne pokračujú s výrubom nebezpečných stromov, namiesto nich vysadia nové

HUMENNÉ – Začiatkom októbra 2017 sa uskutočnila prvá etapa výrubu dvadsiatich poškodených a nebezpečných stromov na humenskom cintoríne. Výrub v období Dušičiek prerušili, aby mohli návštevníci cintorína vzdať v pokoji úctu svojim blízkym. Od pondelka 20. novembra, sa začne druhá etapa výrubu najviac nebezpečných, resp. vyschnutých stromov, ktoré poškodzujú miesta posledného odpočinku. Tentokrát bude odstránených 9 stromov. Namiesto nich vysadia Technické služby (TS) mesta Humenné nové dreviny. Aj vzhľadom k tomu, že pred pár dňami sme oslávili Sviatok Všetkých svätých, hroby sú ešte stále ozdobené kvetinami, vencami či kahancami.
TS preto žiadajú obyvateľov mesta, aby vo vlastnom záujme výzdobu posledného miesta odpočinku odstránili, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Zároveň TS ďakujú za pochopenie a ústretovosť pri vykonávaní výrubu stromov, ktorý potrvá do konca týždňa.

Technické služby ešte v lete požiadali radnicu o povolenie na výrub 86 kusov drevín z pozemkov patriacich mestu Humenné a Rímskokatolíckej cirkvi. Dôvodom boli aj pravidelne sa opakujúce sťažnosti pozostalých, že bujný koreňový systém stromov poškodzuje náhrobné kamene ich predkov. Zároveň neustále hrozí, že pri búrkach sa môžu vyvrátiť a ohroziť tak nielen bezpečnosť a zdravie návštevníkov cintorína, ale aj náhrobné kamene.


Už museli aj platiť pozostalým 1 300 eurovú škodu

Podľa Milana Kuruca už v minulosti zaznamenali 6 prípadov, keď spadnutý konár poškodil hrobové miesto. Kvôli poškodeniu náhrobnej dosky zlomeným konárom museli zo svojho rozpočtu uhradiť pozostalým škodu vo výške 1 300 eur. Voči škodám po takomto vyčíňaní prírody sa nie je možné ani poistiť, keďže poisťovne odmietli uzavrieť s TS poistky obsahujúce aj náhradu za prípadné škody spôsobené pádom konárov či stromov.
MsÚ po posúdení vyhovelo žiadosti TS a povolilo výrub 86 stromov. Tento krok odsúhlasila aj Štátna ochrana prírody SR, Krajský pamiatkový úrad v Prešove a Rímskokatolícka cirkev. „Chceli sme to urobiť už skôr, no voči nášmu návrhu na výrub sa odvolalo jedno občianske združenie so sídlom v bratislavskej Petržalke, ktoré tak robí na celom Slovensku. Dosť pochybujem, že ten človek, ktorý to odvolanie písal, bol niekedy v Humennom. Ak by sem prišiel, určite by som ho previedol mestským cintorínom, aby videl, že naša žiadosť bola oprávnená. Som rád, že po dvoch rokoch neustáleho vybavovania a dokazovania, sme mohli začať s výrubom tých najviac poškodených a vyschnutých stromov,“ uviedol riaditeľ.


Výrub sa vykonáva pomocou horolezeckej techniky

TS napokon realizujú tieto práce na mestskom cintoríne pomocou horolezeckej techniky. Pomáha im spoločnosť podnikateľa Jána Adameho z Kšinnej, ktorá so svojou ponukou za 14 600 eur uspela vo verejnej obchodnej súťaži. „Práce v rámci výrubu sú veľmi namáhavé nebezpečné. Keďže sa pracuje aj vo výškach a hrozí riziko neúmyselného poškodenia hrobového miesta, prosíme obyvateľov mesta o pochopenie a trpezlivosť. V prípade akéhokoľvek poškodenia náhrobkov v súvislosti s výrubom stromov, nahradíme každému vzniknuté škody,“ dodal s tým, že cintorín do „dušičiek“ vyčistia od zbytkov po vyrúbaných stromoch a vyupratujú.

Technické služby vysadia vyše 200 nových stromov
Výrub drevín budú postupne vykonávať počas 5 rokov. Odstránia nielen ich kmeň, ale aj peň a následne sa na ploche okolo nich vysadí tráva. Zároveň sa postupne realizuje aj náhradná výsadba drevín. Spomínaný výrub a náhradná výsadba sa dotkne nielen cirkevných pozemkov a mestského cintorína, ale zasiahne aj územie vojenského cintorína.
Celkovo namiesto 86 kusov drevín vysadia vyše 200 nových stromov.

Autor: Mgr. Michaela Dochánová